เก็บเล็กผสมน้อย ...สาระธรรมะจากการสนทนาธรรม
 
บ้านธัมมะ
วันที่  4 ก.ย. 2557
หมายเลข  25462
อ่าน  1,111

กว่าจะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตาย มีหนทางเดียว คือ ฟังพระธรรมด้วยความเคารพยิ่ง

ฟังให้เข้าใจในสิ่งที่กำลังฟัง  ได้ฟังในเรื่องใดก็ให้เข้าใจในเรื่องนั้น

ฯลฯ

 

   เก็บเล็กผสมน้อย   เป็นการรวบรวมสาระธรรมะจากการสนทนาธรรมตามสถานที่

ต่างๆ  กับท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เช่น

 ...สนทนาธรรมที่อิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ 

   โดยท่านวิทยากรประมวล เป็นการเก็บเล็กผสมน้อยมาฝาก เป็นข้อความที่สั้น

แต่พอที่จะเข้าใจได้  ควรค่าแก่การพิจารณาอย่างยิ่ง สำหรับผู้ศึกษาพระธรรมร่วมกัน

ทุกๆ ท่านได้พิจารณาเพื่อความเข้าใจธรรมตามความเป็นจริง 

   ทางเว็ปไซต์บ้านธัมมะ จึงได้รวบรวมกระทู้เหล่านี้ไว้ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อความ

สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน

   ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านผู้รวบรวมมา ณ ที่นี้

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 12 ก.ย. 2557

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ