Print 
เก็บเล็กผสมน้อย ...สาระธรรมะจากการสนทนาธรรม
 
บ้านธัมมะ
วันที่  4 ก.ย. 2557
หมายเลข  25462
อ่าน  764

กว่าจะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตาย มีหนทางเดียว คือ ฟังพระธรรมด้วยความเคารพยิ่ง

ฟังให้เข้าใจในสิ่งที่กำลังฟัง  ได้ฟังในเรื่องใดก็ให้เข้าใจในเรื่องนั้น

ฯลฯ

 

          เก็บเล็กผสมน้อย   เป็นการรวบรวมสาระธรรมะจากการสนทนาธรรมตามสถานที่

ต่างๆ กับท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เช่น

 ...สนทนาธรรมที่อิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ 

           โดยท่านวิทยากรประมวล เป็นการเก็บเล็กผสมน้อยมาฝาก เป็นข้อความที่สั้น

แต่พอที่จะเข้าใจได้  ควรค่าแก่การพิจารณาอย่างยิ่ง  สำหรับผู้ศึกษาพระธรรมร่วมกัน

ทุก ๆ ท่านได้พิจารณาเพื่อความเข้าใจธรรมตามความเป็นจริง 

           ทางเว็ปไซต์บ้านธัมมะ จึงได้รวบรวมกระทู้เหล่านี้ไว้ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อความ

สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน

           ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านผู้รวบรวมมา ณ ที่นี้

  


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 12 ก.ย. 2557 21:25 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ