ศาสนาอื่นๆ มีการศึกษาเรื่องจิต คล้ายอภิธรรมไหมครับ
 
khundong
khundong
วันที่  24 ธ.ค. 2556
หมายเลข  24228
อ่าน  1,279

ทุกศาสนาสอนให้มนุษย์ทำดี พูดดี คิดดี แต่ไม่เคยศึกษาศาสนาอื่น สอบถามผู้รู้มีศาสนาอื่นๆ   อบรมเรื่องจิตเหมือนอภิธรรมไหมครับ  จริงๆ ศึกษาเพียงแต่อภิธรรมก็ยากที่จะเข้าในครับ

ขอบพระคุณครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 24 ธ.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเกิดจากพระปัญญาตรัสรู้ ซึ่ง มีพระองค์เดียวเท่านั้น ที่ทรงรู้ และ ทรงแสงธรรม คำสนอ จึงเรีกกันขึ้นมาว่า พระพุทธศาสนาและ พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง เป็นสัจจะ ความจริง และ ทรงแสดงความจริงที่ว่า มีแต่ธรรม ไม่ใช่เรา ที่เป็น จิต เจตสิก รูป เป็นต้น เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดง เรื่องจิต ตามความเป็นจรง ว่าไม่เที่ยง เป้นทุกข์ และ เป็นอนัตตา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ซึ่ง ขัดแย้งกับความคิดของชาวโลกทั้งหมดเพราะ ชาวโลก คิด ด้วยอวิชชา ความไม่รู้ แต่ พระองค์ทรงประจักษ์ด้วยพระปัญญา ด้วยความ่ไม่มีกิเลส ละหมดสิ้นแล้ว เพราะฉะนั้น ศาสนาอื่นๆ และ แม้แต่ลัทธิอื่นๆ ก็สอนเรื่องจิต  แต่ สอน จิต ด้วยความเข้าใจผิด ไม่ถูกต้อง เพราะ ยังยึดถือว่าเป็นจิตของเรา  จิตเที่ยง และ เป็นสุข เพราะฉะนั้น ศาสนาอื่น ลัทธิ อื่น จึงมีการสอน เรื่องจิต แต่ไม่ตรงตามความเป็นจริง  และไม่มีการแสดงความละเอียดของจิตเพราะ ไม่รู้ว่ามีเจตสิกเกิดร่วมด้วย และ ไม่ได้แสดงความละเอียดอย่างอื่น มีปัจจัยของการเกิดขึ้นของจิต และ  จิตประเภทต่างๆ เพรราะ ศาสนาอื่น ลัทธิอื่น ก็สำคัญว่า จิตมีดวงเดียว เป็นต้น และ ก็เที่ยง  ไม่เกิดดับ เพราะฉะนั้น การแสดงเรื่อง จิต ความละเอียดต่างๆ ดั่งเช่น อภิธรรม จึงไม่มีในศาสนาอื่นๆ นอกเสียจากพระพุทธศาสนาเท่านั้น ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 24 ธ.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เป็นเรื่องที่ละเอียด ลึกซึ้ง แสดงถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมแต่ละอย่างๆ ตามความเป็นจริง ไม่ว่าจะทรงแสดง ในส่วนใดก็ตาม ย่อมไม่พ้นไปจากสภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้ โดยโวหาร  โดยพยัญชนะต่างๆ ทั้งหมดทั้งปวงเพื่อให้เข้าใจสภาพธรรมที่มีจริง  อันเป็นธรรม  ที่ละเอียดยิ่ง ที่หาความเป็นสัตว์เป็นบุคคล เป็นตัวตน ไม่ได้เลย สำคัญที่ ความเข้าใจถูก เห็นถูกของผู้ที่ได้ฟัง ได้ศึกษาอย่างแท้จริง  ถ้าเป็นผู้ที่มี  ความละเอียดรอบคอบ  ไม่ประมาทพระธรรมว่าง่าย ศึกษาด้วยความตั้งใจ  ความเข้าใจก็จะค่อยๆ เจริญขึ้นไปตามลำดับ พระธรรม แม้จะยาก แต่ก็ไม่ เหลือวิสัยที่จะเข้าใจได้    จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงได้ ก็ต้องอาศัยพระบรมศาสดา  คือ  พระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงแล้ว  ทรงแสดง  ความจริงให้สัตว์โลกได้รู้ตาม ครับ     

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 24 ธ.ค. 2556

ศาสนาอื่นไม่มีสอนเรื่องจิต เพราะ ไม่ได้สอนเรื่องปัญญา เช่น ปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khundong
khundong
วันที่ 24 ธ.ค. 2556

 ...ขออนุโมทนา ขอบพระคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 25 ธ.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ