ทำไมพระพุทธโคดม ถึงไม่ห้ามคนฆ่าตัวตาย
 
เสือ
วันที่  23 ธ.ค. 2556
หมายเลข  24224
อ่าน  5,573

ตอนพระพุทธเจ้าเทศนาเรื่องความเน่าเหม็นของร่างกาย อสุภะมีสาวกได้ฆ่าตัวตายไปหลายคน เพราะไม่ชอบความเน่าเหม็น ขยะแขยงร่างกายแต่พอฆ่าตัวตายเสร็จ พระพุทธเจ้าถึงตรัสห้ามสาวกฆ่าตัวตาย  เหตุใดจึงไม่บอกก่อนว่าห้ามฆ่าตัวตาย ก่อนจะเทศนาเรื่องความเน่าเหม็นร่างกาย เพื่อกันสาวกไม่ให้ฆ่าตัวตาย (เพราะ การฆ่าตัวตายเป็นกรรมหนัก)


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 24 ธ.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     พระพุทธเจ้าทรงทราบเหตุ และ ผล ตามความเป็นจริง โดยเฉพาะ เรื่องกรรมและ ผลของกรรม ซึ่ง ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ ในเรื่องที่เมื่อกรรมจะให้ผลสุกงอม  แม้แต่ท่านพระมหาโมคคัลานะ แม้จะมีฤทธิ์มาก ก็ไม่สามารถที่จะหนีกรรมได้ ก็ถูกโจรทุบ จนในที่สุด ก็ปรินิพพาน แม้พระพุทธเจ้า ผุ้ทรงประกอบด้วยพระฤทธิ์และ พระคุณสูงสุด ก็ไม่สามารถหลีกหนีกรรมได้ ที่พระเทวทัต จะกลิ้งหิน โดนที่ฝ่าพระบาท เป็นต้นได้ แม้พระองค์ก็ทรงทราบล่วงหน้า แต่  ไม่มีกำลังอะไรที่มีอำนาจเท่า กำลังของกรรม ไม่มีทางที่จะหลีกหนีได้เลย และ แม้ความตาย  ในพระพุทธศาสนา ก็คือ จุติจิตเกิดนั่นเอง ซึ่งก็เป็น จิตชาติวิบาก เป็นผลของกรรมอีกเช่นกัน เพราะฉะนั้น เมื่อกรรมให้ผล ก็ไม่มีใครที่จะสามารถหลีกหนีจากความตายได้ ไม่ว่า จะเป็นมาร เทวดา พรหม แม้แต่พระพุทธองค์ผู้เลิศสูงสุด ก็ไม่สามารถที่จะหนี วิบาก ที่เป็นความตายได้  เพราะฉะนั้น แม้แต่เรือ่งพระภิกษุที่ฆ่าตัวตาย ก็เพราะ อาศัยกรรมในอดีตที่เคยทำไว้ มีการล้อมป่า เพื่อฆ่าสัตว์  กรรมนั้นทำให้ตกนรก และ เกิดมา บวชเป็นพระภิกษุ ทำให้น้อมใจที่จะฆ่าตัวตาย และก็ต้องสิ้นชีวิตไป  ซึ่งเป็นผลของกรรมในอดีต พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนั้น ที่เป็นผลของกรรมที่ไม่สามารถห้ามได้ แต่พระองค์ก็ทรงแสดง อสุภะกรรมฐาน ให้พระภิกษุเกิด กุศล เกิดปัญญา เบื่อหน่ายในร่างกาย และ ได้ประโยชน์จากการได้เจริญอสุภะ ก่อนที่จะสิ้นชีวิต ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  และ ท้ายที่สุด ก็จะได้เกิดในสวรรค์บ้าง บรรลุธรรมได้บ่้าง ครับ 

     ซึ่งก็มีพระภิกษุ บางรูปที่ฆ่าตัวตาย และ ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ปรินิพพานก็มี เพราะฉะนั้น ไมไ่ด้หมายความว่า ฆ่าตัวตายจะต้องเป็นกรรมหนัก แต่ เมื่อได้อบรมปัญญาแล้ว ก็บรรลุธรรม แม้จะฆ่าตัวตาย ครับ

เชิญคลิกอ่านที่นี่ ครับ

ภิกษุ ๕๐๐ รูปฆ่าตัวตาย [อรรถกถาเวสาลีสูตร]   

ปาณาติบาต....และเรื่องของการฆ่าตัวตาย  

พระโคธิกะปรินิพพาน [โคธิกสูตร]

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 24 ธ.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   

     ไม่ควรเลยทีจะไปเคลือมแคลงในการกระทำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลผู้เลิส ผู้ประเสริฐที่สุด ไม่มีใครเสมอเหมือน แทนที่จะไปคิดเรื่องอื่นก็ควรที่จะได้ฟังพระธรรม ฟังในสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงให้เข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงแล้วผู้ที่คิดฆ่าตัวตาย เพราะอุปนิสัยที่เคยสะสมมาในการฆ่ามา สำหรับบางท่านที่อบรมสะสมบารมีมาเพื่อการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลมา แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะอย่างไร เมื่ออินทรีย์และบารมีแก่กล้าแล้ว ท่านย่อมบรรลุธรรมได้ ครับ     

 ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 24 ธ.ค. 2556

พระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าแต่ละคนมีกรรมมาที่จะต้องทำอย่างนั้น จึงไปทรงห้าม ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เสือ
วันที่ 24 ธ.ค. 2556

ขอบคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 25 ธ.ค. 2556

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
job55
วันที่ 28 ธ.ค. 2556

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เฉลิมพร
วันที่ 11 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ