ไม่ใส่ใจใน นิมิต และ อนุพยัญชนะ คืออย่างไร

 
ใหญ่ราชบุรี
วันที่  10 ต.ค. 2556
หมายเลข  23824
อ่าน  1,318

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธธัสสะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

กราบเท้าบูชาพระคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอเชิญรับฟัง...

ไม่ใส่ใจในนิมิตและอนุพยัญชนะคืออย่างไร

เพราะฉะนั้น สติไม่ต้อง คิด เลย ว่า มี ลักษณะ ที่กำลัง รู้ตรง ลักษณะสิ่งที่กำลังปรากฏ นั่นเป็นความคิด แต่ ทันที ที่มีสิ่งที่ปรากฏ และรู้ตรงนั้น ยังไม่ได้ไปตรงอื่นเลย นั่นคือ ลักษณะ ของ สติสัมปชัญญะ แต่ความรู้ ในลักษณะของสภาพธรรมนั้น น้อยมาก ในขั้นต้น ก็จะรู้ลักษณะของรูปที่ปรากฏ รู้ลักษณะที่กำลังรู้ ตรงลักษณะนั้น ซึ่ง ความจริง ก็คือ สติ นั่นเอง ไม่ต้องใช้ชื่อใดๆ ทั้งสิ้น ก็จะรู้ ความต่างกันว่า ปกติวันหนึ่งๆ แม้เห็น ก็ไม่เคย รู้ตรงนั้น แม้สั้นนิดเดียว ก็ รู้ ตรง นั้นแหละ ตรง สิ่งที่ปรากฏ นั้นแหละ ถ้าเพียง ตรง สิ่งที่กำลังปรากฏ บ่อยๆ ก็จะรู้ว่า ความไม่ใส่ใจ ใน นิมิตอนุพยัญชนะ นั้นคืออย่างไร ก็คือ ขณะที่กำลัง รู้ตรง สั้นๆ นั่นแหละ ก็คือ ขณะที่ยังไม่ได้ใส่ใจใน นิมิตอนุพยัญชนะ แต่ว่า ทั้งหมด ที่ได้ยินได้ฟัง จะให้เกิดกับเรา ทันที อย่างที่ต้องการ เป็นไปไม่ได้ ฟังค่อยๆ เข้าใจ และ สังขารขันธ์ คือ ความเข้าใจในขั้นต้น ก็จะอบรมเจริญขึ้น ไม่มากเลย สำหรับในขั้นต้น จนกว่าจะถึง ความเป็นผู้ที่ชำนาญ ก็ยังไม่มาก จนกว่า จะเป็น การรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ซึ่งได้ผ่าน ปัญญาที่รู้ชัด ที่เป็น วิปัสสนาญาณ ตามลำดับขั้น จริงๆ ต้องฟัง ด้วยความละเอียด ด้วยความแยบคาย ด้วยการละ ไม่ใช่ฟัง แล้วอยาก จะให้เป็นอย่างนั้น นั่นคือ ปิดกั้นทันที โลภะไม่ทิ้ง ทันทีเลย มาได้หมด เป็น อาสวะ แล้วแต่ว่า จะเป็น อวิชชาสวะ กามาสวะ ทิฏฐาสวะ จะไหลไปได้ตลอด เพราะฉะนั้น ผู้นั้น เป็น ผู้ที่รู้ได้ด้วยตัวเอง ส่วนใหญ่ เรามักจะ พอใจ ที่จะ ได้ยินได้ฟัง คำบอกเล่า แต่จริงๆ ปัญญา ที่เกิดจาก การฟังคำบอกเล่า ไม่เหมือนกับ การไตร่ตรองของเราเอง

ถ้าถามว่า ขณะนี้ อะไรจริง เราตอบเอง ใช่ไหม นั่นคือ ปัญญาของเรา ถ้ามีคนบอก ก็ยังคงเป็น ปัญญาของคนที่พูดอยู่ ยังคิดตามเรื่องราวอยู่ แล้วถ้าไม่รู้ ไม่รู้ อะไร ต่อไปนี้ คง ไม่มี ใคร ต้องมาบอก ก็ ไม่รู้ สิ่งที่กำลังปรากฏ ตามความเป็นจริง นั้นแหละ ไม่ต้องไปหาอวิชชา ที่ไหนเลย

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสำหรับกุศลทุกประการของทุกๆ ท่านค่ะ

ด้วยความเคารพ จาก ธิดารัตน์ เดื่อมขันมณี (ใหญ่ราชบุรี)


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เข้าใจ
วันที่ 10 ต.ค. 2556

เป็นประโยชน์มากครับ

ขอบคุณ ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khundong
วันที่ 11 ต.ค. 2556

ขอบคุณ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 11 ต.ค. 2556

เป็นประโยชน์มากครับ

ขอบพระคุณ และ ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของคุณ ธิดารัตน์ ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
j.jim
วันที่ 11 ต.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
raynu.p
วันที่ 12 ต.ค. 2556

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
thilda
วันที่ 12 ต.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 17 เม.ย. 2558

ขอบพระคุณและอนุโมทนา ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
chatchai.k
วันที่ 18 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ