อะไรทำให้คนคิดวางระเบิดฆ่าผู้บริสุทธิ์

 
lumnang
วันที่  12 ต.ค. 2549
หมายเลข  2258
อ่าน  1,057

จากเหตุการณ์วางระเบิดรายวันทางภาคใต้ของเรา เขาขาดธรรมะข้อใดหรือครับ ทำไม ฆ่าผู้บริสุทธิ์ได้ จิตดวงใดที่ทำให้เขาฆ่าผู้บริสุทธิ์ได้


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 13 ต.ค. 2549

การฆ่าเกิดขึ้นเพราะอกุศลเจตนาที่เกิดร่วมกับโทสมูลจิต ขณะที่มีโทสะเกิดขึ้นมีจิตคิดจะทำลายชีวิตของสัตว์อื่น ขณะนั้นขาดทั้งศีลและธรรมะคือขาดมนุษย-ธรรมได้แก่กุศลกรรมบถ ขาดความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ขาดความกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ขาดหิริโอตตัปปะ ความละอายความเกรงกลัวต่อบาปเป็นต้น เป็นการกระทำของคนพาลผู้มีความคิดสั้น และขาดปัญญาที่จะรู้ประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ การกระทำชั่ว คือ การทำลายผู้อื่น พระอริยบุคคลทั้งหลายท่านเว้นได้ขาดแล้ว

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 13 ต.ค. 2549
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
study
วันที่ 13 ต.ค. 2549

เชิญคลิกอ่าน...

ปาณาติบาต

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
study
วันที่ 13 ต.ค. 2549
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pornchai.s
วันที่ 13 ต.ค. 2549

ท่าน อ.สุจินต์ เคยให้แง่คิด ในการพิจารณา เพื่อให้พวกเรา เิิกิดเมตตาในผู้ที่กำลังกระทำอกุศลกรรม ไว้ว่า ควรจะมีเมตตาและสงสาร ผู้ที่กำลังกระทำอกุศลกรรม เพราะว่าใน ภายภาคหน้า เมื่ออกุศลกรรมให้ผล ผู้นั้นย่อมได้รับผลของอกุศลกรรม อย่างมากมายนับไม่ได้ "ทำไมเราสงสารเขาช้าจัง" เราไปสงสารเขาเมื่อตอนที่อกุศลกรรมให้ผล และได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส "ควรเริ่มสงสารเขาตั้งแต่เขากำลังประกอบอกุศลกรรมดีกว่า"

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
prakaimuk.k
วันที่ 15 ต.ค. 2549
อนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
อิสระ
วันที่ 5 ม.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pornpaon
วันที่ 6 ม.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ จริงอย่างที่คุณ pornchai.s โพสต์ไว้ เดี๋ยวนี้ดิฉันโกรธน้อยลง โกรธช้ากว่าเมื่อก่อน เพราะเข้าใจว่าคนที่กระทำบาปลงไป ก็เพราะไม่รู้ ไม่เข้าใจในผลของกรรม และคนเหล่านั้น มักเป็นผู้โทษคนอื่น เมื่อตนทุกข์หรือได้รับผลของการกระทำของตนเองตอบแทนกลับมา (อย่างรวดเร็ว แม้ในชาตินี้) เมื่อภายหลัง
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
chatchai.k
วันที่ 14 เม.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ