ความหวังในกิเลสทั้งหลาย เป็นทุกข์
 
pirmsombat
วันที่  16 ม.ค. 2556
หมายเลข  22342
อ่าน  563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความบางตอนใน อรรถกถาสีลวีมังสชาดกที่ ๑๐

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๔ - หน้าที่ 583

 พระโพธิสัตว์ได้เห็นเหตุการณ์นี้ จึงคิดว่า ทาสีนี้นั่งอยู่ได้ตลอดกาล

มีประมาณเท่านี้ ด้วยความหวังว่า ชายผู้นั้นจักมา รู้ว่าบัดนี้เขาไม่มา

 เป็นผู้หมดความหวัง ย่อมนอนหลับสบาย 

ขึ้นชื่อว่าความหวังในกิเลสทั้งหลาย เป็นทุกข์

ความไม่มีความหวังเท่านั้น เป็นสุข

จึงกล่าวคาถาที่ ๓ ว่า :-

ผู้ไม่มีความหวังย่อมหลับเป็นสุข

ความหวังมีผล ก็เป็นสุข

นางปิงคลากระทำความหวัง จนหมดหวัง

จึงหลับสบาย.

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ผลวตี ความว่า ความหวังที่

ได้ผลนั้น ชื่อว่าเป็นสุข เพราะผลนั้นเป็นสุข.

การทำให้หมดหวัง

คือกระทำให้ไม่มีความหวัง อธิบายว่า ตัดเสีย คือละเสีย.

บทว่า

ปิงฺคลา ความว่า บัดนี้ นางปิงคลทาสีนี้หลับเป็นสุข.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 16 ม.ค. 2556

ขึ้นชื่อว่าความหวังในกิเลสทั้งหลาย เป็นทุกข์  ความไม่มีความหวังเท่านั้น เป็นสุข ...ถ้าหวังดี..... ปรารถนาดีมีเมตตา..ไม่เป็นทุกข์    ขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 16 ม.ค. 2556

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาคุณหมอครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nong
วันที่ 17 ม.ค. 2556

ความไม่มีความหวังเท่านั้น เป็นสุข

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 17 ม.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 18 ม.ค. 2556
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
kinder
วันที่ 19 ม.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
rrebs10576
วันที่ 20 ม.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
napachant
napachant
วันที่ 21 เม.ย. 2557

      ขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ      

  

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ