สวัสดีฮานอย 6

 
kanchana.c
วันที่  9 พ.ย. 2555
หมายเลข  22030
อ่าน  1,413

9 พ.ย.55

วันนี้ตื่นแต่เช้า เพื่อเดินไปโรงแรมดรากอนเอง ไม่นั่งรถ หลังจากดูเส้นทางมาแล้ว

4 วัน เดินผ่านโรงแรม Intercontinental ที่ท่านจักรกฤษณ์กับคุณแอ๋วมาพัก เห็นทิว- ทัศน์ทะเลสาบสวยงาม บ้านเรือนริมทะเลสาบก็น่าดู ปลูกดอกไม้กันออกดอกหลากสี รวมทั้งปลูกผักสวนครัวริมทางด้วย เดินมาประมาณ 20 นาทีก็ถึงโรงแรมดรากอน ทันสนทนาธรรมตอน 9:00 น. พอดี

... ถาม ความเกี่ยวข้องระหว่างความติดข้องกับสัญญา
อ. สัญญาเจตสิกเกิดกับจิตทุกดวง ขณะที่จิตรู้อารมณ์ เจตสิกก็ทำกิจต่างๆ พร้อมกับจิต ไม่ว่าจะเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิต... ... มีนิมิต เพราะสภาพธรรมไม่ได้เกิดดับเพียงขณะเดียว แต่เกิดดับสืบต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว นับขณะไม่ได้ จึงเกิดเป็น รูปนิมิต เวทนานิมิต สัญญานิมิต สังขารนิมิต และวิญญาณนิมิต ปรากฏแก่จิต...

... อาจารย์เตือนให้รู้ว่า ทุกครั้งที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มส รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส คิดนึกเพราะมีจิต ไม่ใช่เรา...
ฟังแล้วจำได้แค่นี้ค่ะ เพราะเหนื่อยล้าจากการเดินออกกำลัง พอมานั่งฟัง เลยง่วงอีกตามเคย

ถ่ายภาพร่วมกันที่โรงแรมดรากอน หลังสนทนาธรรมภาคเช้าวันสุดท้ายที่ฮานอย

หลังทานอาหารไทยที่ร้านเวียดนามแล้ว บางกลุ่มก็ไปซื้อของ แต่พวกเรา คือ เรา และน้องเบน ขอเจริญกุศลด้วยการนวดให้ท่านอาจารย์ แม้ไม่ใช่มืออาชีพ แต่ใจเต็มร้อย ที่จะช่วยสนับสนุนให้ท่านอาจารย์หายเมื่อยล้า จากการนั่งพูด ยืนพูดธรรม ตลอดเวลา 6 วัน แต่ท่านบอกว่าไม่เหนื่อย เมื่อเห็นคนในวัยหนุ่มสาวสนใจธรรมอย่างจริงจัง และเข้าใจด้วย

ฟังธรรมอีกครั้งตอน 4:45 น. ท่านอาจารย์บรรยายถึงจิตประเภทต่างๆ ฟังรู้เรื่องดี แต่ลืมแว่นตาไว้ที่โรงแรม จึงไม่สามารถบันทึกไว้ได้ มีอุปสรรคเสมอ ทำให้นึกขึ้นได้ว่า ที่บอกว่า ฟังธรรมมาเกือบ 30 ปีแล้วนั้น จริงๆ แล้ว ฟังด้วยดีไม่ถึง 1 วัน วันนี้จึงขอบรรยายด้วยภาพแทนนะคะ เพราะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเดินทางไปอ่าวฮาลอง และนอนในเรือ หลังจากนั้นก็เดินทางไปซาปา นอนในรถไฟ คงไม่ได้รายงานสดอีก จนกว่าจะมีwifi

ถ่ายรูปร่วมกันหลังจบสนทนาธรรม 6 วันในฮานอย


สนทนาธรรมจบ ตอนทุ่มตรง น้องๆ เวียดนาม มอบของที่ระลึกให้ท่่านอาจารย์ และพวกเรา ขอบคุณร่ำลา และถ่ายรูปร่วมกัน บางคนจะมาสนทนาธรรมต่อที่เมืองไทยในเดือนมกราคมปีหน้า ขออนุโมทนาที่สนใจ และเข้าใจพระธรรม ที่พระผู้มีพระภาคมอบไว้ให้เป็นมรดกอันลำค่า สาธุ สาธุ สาธุ ในการสนทนาธรรมในห้องประชุมที่สวยงามของโรงแรมดรากอน เพราะกุศลจิตของน้องเบญจวรรณที่มีศรัทธาเห็นว่า ห้องประชุมเดิมแออัดและไม่สะดวกสบาย จึงขอเป็นเจ้าภาพค่าเช่าสถานที่ เพราะท่านอาจารย์บอกว่า ผู้จัดชาวเวียดนามอยู่ในวัยหนุ่มสาว คงจัดได้ตามความสามารถ เมื่อมีผู้ทราบข่าว ก็ร่วมกันหลายคน เช่น ท่านจักรกฤษณ์บริจาคตั้ง 2,500,000 ด่อม มากเกินไปเป็นล้าน ต้องเอาไปคืน เดี๋ยวจะได้บุญมากกว่าคนอื่น พวกเราที่เหลือ คือ น้องเบน หมอวิภากร และเราบริจาคคนละ 100 ดอลลาร์ ส่วนที่เหลือคุณจอนและซาร่าห์จะจัดการเอง เล่าให้อนุโมทนาค่ะ (บางขณะก็อยากจะอวดเหมือนกัน เพราะมีชื่อตัวเองด้วย จิตเกิดดับ รวดเร็วเช่นนี้ แต่ก็ลืมอีกแล้วว่า จะอวดหรือไม่ ก็เป็นธรรมอย่างหนึ่ง)


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 10 พ.ย. 2555

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับ

จะเห็นได้ถึงเมตตาของท่านอาจารย์ เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับ ที่ท่านเกื้อกูลสหาย

ธรรมชาวเวียดนามตลอดทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยไม่มีความเหนื่อยล้าเลย แม้แต่น้อย

ในทางตรงกันข้าม เชื่อได้ว่าท่านอาจารย์มีความปิติยินดี และร่วมอนุโมทนา กับสหาย

ธรรมชาวเวียดนามที่มีศรัทธา และสนใจฟังธรรมะอย่างตั้งใจ ทั้งถามคำถามที่น่าสนใจ

ทําให้เกิดความเข้าใจที่ตรง และถูกต้องมากยิ่งขึ้น (ส่วนใหญ่ของสหายธรรมชาวเวียด

นาม เคยอบรมแบบนั่งสมาธิมาก่อน บางท่านเคยมานั่งสมาธิถึงประเทศไทย) ช่างเป็น

กุศลวิบาก ที่ได้ฟังพระธรรมที่ถูกต้อง เป็นสวนานุตริยะ (การฟังยอดเยี่ยม) ของสหาย

ธรรมชาวเวียดนามจริงๆ นะครับ และผมขอร่วมอนุโมทนาด้วยครับ

และต้องขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาพี่แดง ผู้สื่อข่าวธรรมะภาคสนาม ในครั้งนี้

พี่แดงถ่ายทอด รายการธรรมสัญจรของท่านอาจารย์ ได้ยอดเยี่ยม (เก่งว่าคุณฐาปณีย์

นักข่าวช่อง ๓ เสียอีก) ทุกๆ ท่านจึงได้มีโอกาสร่วมอนุโมทนากันครับ

และขอขอบพระคุณ รวมทั้งขออนุโมทนากับทุกๆ ท่าน ในคณะเดินทางที่ช่วยเหลือ

เกื้อกูล และอนุเคราะห์ให้การสนทนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อันเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งในการเผยแพร่พระธรรมครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
j.jim
วันที่ 10 พ.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wirat.k
วันที่ 10 พ.ย. 2555

ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Boonyavee
วันที่ 10 พ.ย. 2555

ขอขอบคุณและอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่าน ที่ช่วยกันสละทรัพย์เพื่อเช่าห้อง

ประชุม ให้บรรดาสหายธรรมที่ร่วมเดินทาง และที่เวียดนาม ได้รับความสะดวกสบายใน

การฟังธรรมมากยิ่งขึ้นนะค่ะ เพราะคงไม่มีทรัพย์ใด ประเสิรฐมากไปกว่าอริยะทรัพย์อีก

แล้วค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
panasda
วันที่ 10 พ.ย. 2555

ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
montha
วันที่ 11 พ.ย. 2555

กราบอนุโมทนาท่านอ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เมตตา
วันที่ 11 พ.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

... อาจารย์เตือนให้รู้ว่า ทุกครั้งที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มส รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส คิด

นึก เพราะมีจิต ไม่ใช่เรา...

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพรักอย่างยิ่งค่ะ กราบอนุโมทนาในกุศลจิตและกุศลวิริยะของพี่แดง

กราบอนุโมทนาในกุศลจิต ท่านจักรกฤษณ์ น้องเบน หมอวิภากร

คุณจอนและซาร่าห์ ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
khampan.a
วันที่ 11 พ.ย. 2555
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ...สัญญาเจตสิกเกิดกับจิตทุกดวง ขณะที่จิตรู้อารมณ์ เจตสิกก็ทำกิจต่างๆ พร้อมกับจิต ไม่ว่าจะเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิต ... ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของอาจารย์กาญจนา และ ทุกๆ ท่านครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 11 พ.ย. 2555
ขอขอบคุณและขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
paderm
วันที่ 12 พ.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ปวีร์
วันที่ 12 พ.ย. 2555

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
JANYAPINPARD
วันที่ 12 พ.ย. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
raynu.p
วันที่ 12 พ.ย. 2555

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
pamali
วันที่ 13 พ.ย. 2555
กราบอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
napachant
วันที่ 14 พ.ย. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
ปลากริม ไข่เต่า
วันที่ 22 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และอนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ