มนุษย์เกิดจากต้นมะม่วง
 
yendee
วันที่  20 ก.ค. 2555
หมายเลข  21437
อ่าน  969

เคยได้ยินคำกล่าวว่า มนุษย์เกิดจากต้นมะม่วง ได้ยังไงเหรอครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 21 ก.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าสัตว์โลกทั้งหมดเมื่อเกิดย่อมกำเนิดด้วย 4 ประเภท คือ

1. เกิดในครรภ์

2. เกิดในไข่

3 .เกิดในเหงื่อไคลหรือเกิดในสิ่งสกปรก

4. เกิดโดยโตเป็นตัวทันทีฉับพลัน(โอปปาติกะ)

     ซึ่งบุคคลที่ผู้ถามอ้างถึง ที่เกิดที่โคนต้นมะม่วง คือ พระอัมพปาลีเถรี ในสมัยอดีตชาติ สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขี     ท่านเป็นพระภิกษุณี รักษาศีล  และเกลียดการเกิดในครรภ์   จึง อธิษฐานในกุศลที่ท่านทำ   ขอให้ไม่เกิดในครภ์    แต่เกิดเป็นโอปปาติกะ   คือ     เกิดแล้วโตเป็นตัวเป็นคนที่โตเต็มวัยทันที      และเมื่่อมาเกิดใน

สมัยพระพุทธเจ้าของเรา   คือ พระพทธเจ้าสมณโคดม ด้วยผลของบุญ ทำให้ท่านเกิดโดยโอปปาติกะกำเนิด คือ เกิดที่โคนต้นมะม่วงโตเต็มวัยทันที โดยไม่ต้องอาศัยการเกิดในครรภ์ ครับ เพราะฉะนั้น การเกิดของสัตว์โลก จึงไม่ใช่เพียงการเกิดในไข่   ในครรภ์ ตามที่เราเห็น ยังมีการกำเนิดเป็นประเภทต่างๆ เช่น เกิดเป็นตัวทันที ที่เป็นโอปปาติกะ มีเทวดา เปรต เป็นต้น และ มนุษย์ที่สมัย ต้นกัป ที่โลกเพิ่งเกิดขึ้น รวมทั้งมนุษย์ที่ได้ทำบุญมาและอธิษฐานที่จะไม่เกิดในครรภ์     แต่เกิดเป็นโอปปาติกะ   มีพระอัมพปาลีเถรี เป็นต้นที่เกิดที่โคนต้นมะม่วง   ดังนั้น เป็นไปได้เสมอด้วยผลของบุญ และ ด้วยประเภทของสัตว์ ครับ ขออนุโมทนาที่ร่วมสนทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 21 ก.ค. 2555

ขออนุญาติท่านเจ้าของกระทู้ร่วมสนทนาสอบถามครับเรียนท่านอาจารย์ครับแล้วพระอุบลวัลณาเถรี ผมเคยได้ทราบมาว่า ท่านก็ไม่ได้เกิดในครรภ์เหมือนกัน แต่ไม่ทราบแน่ชัด จึงขอเรียนสอบถามอาจารย์ครับ ว่าพระประวัติที่แท้จริงมีความเป็นมาอย่างไรครับ ขอความรู้จากอาจารย์หน่อยครับ  กราบขอบพระคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 21 ก.ค. 2555

เรียนความเห็นที่ 2 ครับ

ถูกต้องครับ พระอุบลวรรณาเถรี ในอดีตชาติ ครั้งสมัยที่ว่างจากพระศาสนา มี

แต่พระปัจเจกพุทธเจ้าอุบัติ ท่านก็เกิดในดอกบัว ครับ ไม่ได้เกิดในครรภ์  เกิด

ในดอกปทุม ครับ 

ซึ่งสามารถอ่านประวัติได้ที่หนืงสือเล่มนี้ หน้านี้ ครับ

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เล่ม ๒ ภาค ๔ - หน้าที่ 317

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
yendee
วันที่ 21 ก.ค. 2555

แปลกพิลึกดีครับ ขอบคุณมากครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 21 ก.ค. 2555

      ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นไปนั้น  ล้วนเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่มีอะไรที่

เกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุปัจจัย    บางอย่างที่เกิดขึ้นเป็นไปดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นไป

ได้  แต่ก็เป็นไปแล้วตามเหตุตามปัจจัย       ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น  

ด้วยบุญกุศลที่นางอัมพปาลีได้สะสมมา จึงทำให้ผลเช่นนั้นเกิดขึ้นเป็นไปได้  คือ ท่าน

ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้อยู่ในครรภ์ โดยเกิดที่โคนต้นมะม่วงและโตเต็มวัยทันที ครับ

          ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
nong
วันที่ 22 ก.ค. 2555

ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุและปัจจัย ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เซจาน้อย
วันที่ 23 ก.ค. 2555

     ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

"เหตุดี ผลก็ย่อมดี"

.....ขออนุโมทนาในกุศลจิตของอ.ผเดิม อ.คำปั่นและทุกๆ ท่านครับ....

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
oj.simon
วันที่ 27 ก.ค. 2555

ขออนุโมทนาใน

ธรรมทานของท่านอาจารย์เผดิมและท่านอาจารย์คำปั่นครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 28 ก.ค. 2555

การที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผลของบุญ   เพราะมนุษย์เกิดยาก   การดำรงเลี้ยงชีพยาก

การฟังธรรมยาก    และ  พระพุทธเจ้าอุิบัติยาก    กาละนี้เป็นกาละที่ประเสริฐที่ได้พบแล้ว

ก็ไม่ควรประมาทกับชีวิต      เพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้าต่อจากชาตินี้ไป    เราจะมีโอกาสได้

เกิดเป็นมนุษย์อีกหรือเปล่า   จะมีโอกาสเจริญกุศลและได้ฟังธรรมอีกไหม  ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 10 พ.ย. 2556

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ