ควรทำอย่างไรเมื่อบุพการีของเราถูกผู้อื่นทำร้ายร่างกาย

 
patcharin
วันที่  30 เม.ย. 2555
หมายเลข  21046
อ่าน  1,390

ขอความกรุณาจากเพื่อนสหายธรรมช่วยชี้แนะให้ข้าพเจ้าเข้าใจในธรรม

หากเกิดเหตุกราณ์ที่พ่อแม่ของเราถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนาจากผู้อื่น

ขออนุโมทนาในกุศลจิตที่ทุกท่านที่ได้โปรดชี้แนะข้าพเจ้า


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 1 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การถูกทำร้ายทางกาย ไม่ว่าเป็นใคร เกิดจากอกุศลกรรมของบุคคลนั้นที่ได้ทำมาแล้ว ทำให้ได้รับผลของกรรม มีการเจ็บกาย อันมาจากการถูกทำร้ายได้ ครับ ซึ่ง หากเรามองที่ความจริงแล้ว สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของๆ ตน เพราะเป็นกรรมที่ไม่ดี ที่ บิดา มารดาทำไว้ จึงถูกทำร้าย ใครทำร้าย อกุศลกรรมที่เคยทำไว้ ทำร้ายเอง หากเรา เข้าใจความจริงเช่นนี้ ก็จะไม่โทษคนอื่น ที่มาทำร้าย บิดา มารดา เพราะเป็นบิดา มารดาเองต่างหากครับที่ทำกรรมไม่ดีไว้ในอดีต มองด้วยความเข้าใจ และเห็นใจ คนที่ทำผิด ทำร้าย มารดา บิดา เพราะเขาจะต้องได้รับกรรมไม่ดีในอนาคต และ เข้าใจว่า บิดา มารดาทำอกุศลกรรมมา ส่วนเราก็ไม่ควรก่อกรรมใหม่ที่จะทำร้ายผู้อื่น เพียงเพราะอาศัย ความติดข้อง ผูกพัน ที่ยึดถือว่าเป็น บิดา มารดา เพราะในความ เป็นจริง มารดา บิดา ก็เพียงสมมติขึ้นมา จากภพชาติหนึ่งที่เกิดขึ้น แล้วก็ตายจากกันไป ไม่กลับมาเป็นบุคคล ลักษณะแบบนี้ที่เป็นมารดา บิดา เลย ดังนั้น ควรเข้าใจ เหตุผลตามที่กล่าวมา และ อดทน ด้วยความเข้าใจ เห็นใจผู้ที่ทำกรรมใหม่ คือ ผู้ที่มาทำร้ายบิดา มารดา และ เข้าใจเห็นโทษของอกุศลกรรมที่มารดา บิดา เคยทำไว้ใน อดีต น้อมเข้ามาในตนที่จะไม่ทำอกุศลกรรม ที่จะทำให้ตัวเองเดือดร้อนในอนาคต ดังเช่น บิดา มารดา ได้รับการทำร้าย ครับ

อาศัยการฟังพระธรรม ก็จะทำให้เข้าใจถูกขึ้น และปัญญาที่เจริญขึ้น จะเป็นเครื่องดำเนินชีวิต เป็นเข็มทิศที่ดี ที่จะทำให้คิดถูกต้องในเมื่อพบเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ครับ

ขออนุโมทนาที่ร่วมสนทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 1 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ธรรมเป็นอนัตตา ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุ ตามปัจจัยตามความเป็นจริง แล้วการที่ได้ประสบกับสิ่งไม่น่าปรารถนา เป็นผลของอกุศลกรรมโดยไม่มีใครทำให้เลย ถ้าไม่มีเหตุ คือ อกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้ว ผลที่ไม่ดีก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ ในกรณีที่พ่อแม่ถูกทำร้ายจากผู้อื่น เป็นผลของอกุศลกรรม สัตว์โลกมีกรรมเป็นของๆ ตน ถึงเวลาที่กรรมจะให้ผลจะอยู่ที่ไหนก็ไม่พ้น ถึงแม้ว่า จะบอกว่า การโกรธ การไม่พอใจ การทำร้ายตอบในบุคคลผู้ที่มาทำร้ายพ่อแม่ของตน เป็นสิ่งที่ไม่สมควร สิ่งที่ควรทำที่สุด คือ กุศลกรรม ความดีประการต่างๆ ไม่ควรกระทำอกุศลกรรม ไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นคำแนะนำที่มีค่า ตรงตามพระธรรม แต่ธรรมก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจริงๆ ขึ้นอยู่กับการสะสมของผู้นั้นจริงๆ ว่าจะมีความประพฤติเป็นไปอย่างไรในขณะนั้น ซึ่งไม่สามารถจะทราบได้ ที่ถูกแล้วไม่ควรกระทำอกุศลกรรมโดยประการทั้งปวง และในฐานะที่เป็นบุตรธิดา ก็จะต้องดูแลปรนนิบัติพ่อแม่ให้ดีที่สุด ด้วยความถูกต้อง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ครับ.

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
วันที่ 1 พ.ค. 2555

ถ้าเห็นพ่อแม่ถูกคนอื่นทำร้าย เราก็ต้องเข้าไปช่วยห้าม ช่วยทุกอย่างเท่าที่จะช่วยได้ แต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ สิ่งใดที่ผ่านไปแล้วก็แล้วไป ให้อภัยคนที่ทำร้ายพ่อ แม่เรา และ ที่สำคัญทุกคนก็มีกรรมเป็นของๆ ตน ไม่สามารถรับกรรมแทนกันได้ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 1 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

"ควรเมตตากับบุคคลนั้นให้มากในขณะที่ทำกรรมอยู่ (เหตุ) "

"ส่วนมากคนจะเห็นใจและสงสารเมื่อบุคคลนั้นได้รับวิบาก (ผล) "

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของอ.ผเดิม, อ.คำปั่นและทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
patcharin
วันที่ 1 พ.ค. 2555

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอขอบพระคุณในคำสอนของ อ.Paderm, อ.คำปั่น และทุกๆ ท่านค่ะ
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านคำสอนและคำชี้แนะนี้แล้ว เกิดความเข้าใจธรรมมากขึ้น และไม่ติดค้างในสิ่งที่พ่อ แม่ข้าพเจ้าได้รับผลของอกุศลกรรมนั้น ข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มที่ข้าพเจ้าได้เกิดมาเป็นพุทธศาสนิกชนผู้หนึ่ง ได้มีโอกาสศึกษาและรับฟังการสนทนาธรรมจากบ้านธัมมะแห่งนี้
ข้าพเจ้าได้อธิบายให้แม่เกิดความเข้าใจและน้อมนำธรรมคำสอนเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต เพื่อสะสมความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามปัญญาที่ได้สะสมมา และท่านขออนุโมทนาในคำสอนและคำชี้แนะของทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ