คนเราถ้ามีแฟนอยู่แล้วยังอยากมีอีกจะบาปไหม?
 
มิ้นนี่
วันที่  31 มี.ค. 2555
หมายเลข  20893
อ่าน  1,134

มีแล้วอยากมีอีก ยังไม่พอ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 2 เม.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   บาป คือ การทำอกุศลกรรมที่เป็น อกุศลกรรมบถ  10 ประการ  มีการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์

ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดคำหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ เป็นต้น  ขณะนั้นเป็น

การทำบาป  สามารถทำให้ไปเกิดในอบายภูมิ มีนรก เป็นต้นได้ หากกรรมนั้นให้ผล ดัง

นั้น ถ้ามีแฟนอยู่แล้ว ผู้ที่เป็นผู้หญิง ไปอยู่ร่วมกับชายอื่น อันเป็นความสัมพันธ์ลึกซึ้ง

เป็นการประพฤติผิดในกาม เป็นการทำบาปในขณะนั้นครับ

   แต่ในความเป็นจริง สิ่งที่ไม่ดี ที่เรียกว่า อกุศล หรือ บาปก็มีหลายระดับ และชื่อว่า

อกุศล เป็นสภาพธรรมที่ไม่ดี จะน้อย หรือ จะมากก็ไม่ดีทั้งนั้น ครับ

   ดังนั้น หากมีแฟนอยู่แล้ว ยังอยากจะมี ก็ไม่สมควร แม้แต่ความคิดที่เกิดขึ้น ควรเป็น

ผู้สันโดษ ยินดีในสิ่งที่มีอยู่ ขณะที่อยาก ปรารถนาในสิ่งที่ไม่สมควร จนมีกำลัง ก็เป็น

อกุศลในขณะนั้น  ครับ ขออนุโมทนาที่ร่วมสนทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 2 เม.ย. 2555

      ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

    ผู้ชายที่แต่งงานมีภรรยาแล้ว  ก็ควรที่จะยินดีเฉพาะในภรรยาของตนเองเท่านั้น   แต่ก็ไม่สามารถห้ามความอยากความต้องการได้ เพราะปกติก็มีโลภะกันอยู่แล้ว      ซึ่งก็ต้องพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่    แม้ว่าจะมีความอยากความต้องการ  เช่น  ตนเองมีภรรยาแล้ว อยากมีอีก  ขณะที่อยาก เป็นอกุศลจิตที่เกิดขึ้นประกอบด้วยโลภะ   แค่นี้ยังไม่เป็นอกุศลกรรมบถ  แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการล่วงละเมิดหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตน  โดยไม่ได้ทำการสู่ขอให้ถูกต้อง  เมื่อนั้นจึงจะเป็นอกุศลกรรมบถ  เป็นเหตุทำให้ผลที่ไม่ดีเกิดขึ้นในภายหน้าได้    ที่ดีที่สุดแล้ว คือ  ยินดีเฉพาะในภรรยาของตน  พร้อมกับเป็นผู้ไม่ประมาทในการสะสมความดีและอบรมเจริญปัญญาต่อไป  เพราะภรรยา แม้ว่าจะสวยสักแค่ไหนก็ตาม  ในที่สุดก็ต้องพลัดพรากจากกันอยู่ดี     ไม่สามารถนำติดตามไปในภพหน้าได้  แต่สิ่งที่จะติดตามไปได้ก็มีเฉพาะความดี (กุศล)      กับความชั่วที่เป็นอกุศล เท่านั้น  แต่เมื่อเทียบกันแล้ว ความดีเป็นสิ่งที่มีค่า ควรสะสมอบรมเจริญในชีวิตประจำวัน  ส่วนสิ่งที่ไม่ดีนััน ไม่ควรสะสมให้มีมากยิ่งขึ้น ครับ.        ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...   

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 3 เม.ย. 2555

เป็นธรรมดาของโลภะเท่าไหร่ก็ไม่พอ    ถ้าเห็นโทษของกิเลสก็ต้องศึกษาธรรมะ  และ

อบรมปัญญา   จนกว่าจะบรรลุเป็นพระโสดาบัน    จึงจะมีศีลบริสุทธิ์   ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
kinder
วันที่ 4 เม.ย. 2555

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
jaturong
วันที่ 5 เม.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
homenumber5
วันที่ 7 เม.ย. 2555

เรียนท่านเจ้าของกระทู้

    หวังว่าเมื่อท่านอ่านคำแนะนำที่ท่านทุกความเห็นแสดงไว้ ท่านจะตัดสินใจได้

การทำบาป หากคนทำยังเกรงกลัว ละอายต่อบาป ก็ต้องสิกขาว่าสิ่งใดบาปขออนุโมทนาที่ท่านเข้ามาหาคำตอบจากที่นี่ โลกเราทุกวันนี้วุ่นวายเพราะ คนไม่รู้ว่าสิ่งใกบาป จึงกระทำลงไปจนก่อผลมามากมายกระทบทั้งตนและคนรอบข้าง วันข้างหน้าผลอาจทำให้ต้องเสยใจมากก็ได้

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 7 เม.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ