ความหมายของขีณาสพ [อรรถกถา มูลปริยายสูตร]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  6 มี.ค. 2555
หมายเลข  20714
อ่าน  1,417

      พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ ๙๙ บทว่า ขีณาสโว มีวินิจฉัยว่า อาสวะมี ๔ คือ กามาสวะ  ภาวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาสวะทั้ง ๔ เหล่านี้ ของพระอรหันต์สิ้นแล้ว คือ    ท่านละได้  ถอนขึ้นได้ สงบระงับ เป็นของไม่ควรเกิดขึ้นอีก  อันท่านเผาแล้วด้วยไฟคือญาณ      ด้วยเหตุนั้น   พระอรหันต์ นั้น ท่านจึง เรียกว่า พระขีณาสพ.

 


Tag  ขีณาสพ ขีณาสวะ สิ้นอาสวะ อรหันต์

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 6 มี.ค. 2555

   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ING
วันที่ 6 มี.ค. 2555

.....ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น.....

ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนา สาธุ สาธุ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ING
วันที่ 6 มี.ค. 2555

.....ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น.....

ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนา สาธุ สาธุ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
jaturong
วันที่ 8 มี.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 13 ส.ค. 2557

บัวควีนสิริกิติ์

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลทุกประการของทุกท่านค่ะ

ด้วยความเคารพยิ่ง จาก ใหญ่ราชบุรี-ธิดารัตน์  เดื่อมขันมณี

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ