ความประมาทเป็นหนทางสู่ความตายอย่างไร [เวปุลปัพพตสูตร]
 
wittawat
วันที่  10 ก.พ. 2555
หมายเลข  20520
อ่าน  1,795

ความประมาทเป็นหนทางสู่ความตายอย่างไร

   ฟังให้เข้าใจว่ามีธรรม เพื่อจะได้ไม่ประมาท ซึ่งความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย ตายจากคุณธรรมทั้งปวง และนำไปสู่ทุคติ

   อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากเวปุลปัพพต สูตร..ข้อความเตือนสติเรื่องเวปุลปัพพตสูตร


  ความคิดเห็น 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 10 ก.พ. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 ก.พ. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ให้ข้อคิดเตือนใจที่ดีเป็นอย่างยิ่ง ครับ
ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของคุณวิทวัตและทีมงาน ด้วยนะครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 10 ก.พ. 2555

"ประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย ตายจากคุณธรรมทั้งปวง"

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
pamali
วันที่ 28 ต.ค. 2556

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 3 พ.ย. 2556

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
Nataya
วันที่ 10 ม.ค. 2563

   กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ