เดือดร้อนในสิ่งที่เกิดดับ [เวปุลปัพพตสูตร]
 
wittawat
วันที่  10 ก.พ. 2555
หมายเลข  20519
อ่าน  554

เดือดร้อนในสิ่งที่เกิดดับ

   มีประโยชน์อะไร จากหลับสนิท ไม่มีอะไรปรากฏแล้วมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏ และเมื่อปรากฏก็เดือดร้อน ในสิ่งที่น้อยที่สุด ทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่มี ที่ปรากฏ เกิดขึ้นแล้วดับไม่กลับมาอีกเลย ที่ยังเดือดร้อนอยู่ในสิ่งที่มีแล้วหามีไม่ก็เพราะยังมีอวิชชา ที่ไม่รู้ตามความเป็นจริง

   อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากเวปุลปัพพต สูตร..ข้อความเตือนสติเรื่องเวปุลปัพพตสูตร


  ความคิดเห็น 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 10 ก.พ. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 ก.พ. 2555

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 "...ที่ยังเดือดร้อนอยู่ในสิ่งที่มีแล้วหามีไม่  ก็เพราะยังมีอวิชชา ที่ไม่รู้ตามความเป็นจริง..."

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของคุณวิทวัตและทีมงาน ด้วยนะครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Nataya
วันที่ 10 ม.ค. 2563

   กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ