ที่มาของการเกิด [เวปุลปัพพตสูตร]
 
wittawat
วันที่  8 ก.พ. 2555
หมายเลข  20514
อ่าน  690

ที่มาของการเกิด

   มีคำอุปมาว่า ถ้าถูกลูกศร อาบยาพิษ แล้วไปหาว่าใครยิง ต้องตายเป็นเสียก่อน เพราะฉะนั้น ขณะนี้ถูกย่ำยีด้วยกิเลส ไม่มีประโยชน์ที่จะคิดเรื่องที่มาของการเกิด หรือชาติแรก ชาติก่อน เพราะ ทั้งหมดหมดไปแล้ว ความเป็นจริงคือ เกิดมาแล้วรู้อะไรบ้าง จริงๆ แล้ว เกิดมาพร้อมความไม่รู้ ก่อนเกิดก็ไม่รู้ เกิดมาแล้วก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้น ชาตินี้ สิ่งสำคัญคือ ต้องรู้ต้องเข้าใจธรรม (ปัญญา) ซึ่งเป็นเครื่องรักษาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพิษลูกศรคือกิเลส จึงเป็นประโยชน์ ถ้าศึกษาเข้าใจธรรมจากที่ทรงแสดง วันหนึ่งความเข้าใจที่เพียงพอ ก็เป็นปัจจัยให้ประจักษ์สภาพธรรมที่จะสามารถดับคลายเหตุแห่งสังสารวัฏฏ์ได้

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากเวปุลปัพพต สูตร..
ข้อความเตือนสติเรื่องเวปุลปัพพตสูตร


  ความคิดเห็น 1  
 
วิริยะ
วันที่ 9 ก.พ. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
kinder
วันที่ 9 ก.พ. 2555
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 ก.พ. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

"...เกิดมาพร้อมความไม่รู้ ก่อนเกิดก็ไม่รู้ เกิดมาแล้วก็ไม่รู้

เพราะฉะนั้นชาตินี้    สิ่งสำคัญ   คือ ต้องรู้ต้องเข้าใจธรรม..."

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของคุณวิทวัตและทีมงาน ด้วยนะครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 11 ก.พ. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Nataya
วันที่ 10 ม.ค. 2563

   กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ