ที่มาของการเกิด [เวปุลปัพพตสูตร]
 
wittawat
วันที่  8 ก.พ. 2555
หมายเลข  20514
อ่าน  604

ที่มาของการเกิด

     มีคำอุปมาว่า ถ้าถูกลูกศร อาบยาพิษ แล้วไปหาว่าใครยิง ต้องตายเป็นเสียก่อน เพราะฉะนั้น ขณะนี้ถูกย่ำยีด้วยกิเลส ไม่มีประโยชน์ที่จะคิดเรื่องที่มาของการเกิด หรือชาติแรก ชาติก่อน เพราะ ทั้งหมดหมดไปแล้ว ความเป็นจริงคือ เกิดมาแล้วรู้อะไรบ้าง จริงๆแล้ว เกิดมาพร้อมความไม่รู้ ก่อนเกิดก็ไม่รู้ เกิดมาแล้วก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้น ชาตินี้ สิ่งสำคัญคือ ต้องรู้ต้องเข้าใจธรรม (ปัญญา) ซึ่งเป็นเครื่องรักษาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพิษลูกศรคือกิเลส จึงเป็นประโยชน์ ถ้าศึกษาเข้าใจธรรมจากที่ทรงแสดง วันหนึ่งความเข้าใจที่เพียงพอ ก็เป็นปัจจัยให้ประจักษ์สภาพธรรมที่จะสามารถดับคลายเหตุแห่งสังสารวัฏฏ์ได้

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากเวปุลปัพพต สูตร..
ข้อความเตือนสติเรื่องเวปุลปัพพตสูตร  ความคิดเห็นที่ 1  
 
วิริยะ
วันที่ 9 ก.พ. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
kinder
วันที่ 9 ก.พ. 2555
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 ก.พ. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

"...เกิดมาพร้อมความไม่รู้ ก่อนเกิดก็ไม่รู้ เกิดมาแล้วก็ไม่รู้

เพราะฉะนั้นชาตินี้    สิ่งสำคัญ   คือ ต้องรู้ต้องเข้าใจธรรม..."

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของคุณวิทวัตและทีมงาน ด้วยนะครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 11 ก.พ. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Nataya
วันที่ 10 ม.ค. 2563

 

       กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ