อายุชายที่จะบวชเป็นเณร....?
 
แก่นไม้หอม
วันที่  8 พ.ย. 2554
หมายเลข  19988
อ่าน  7,848

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอเรียนถามอาจารย์วิทยากร มศพ./ท่านผู้รู้....ในบทบัญญัติพระวินัยฯได้บัญญัติ

เรื่องเกี่ยวกับอายุชายที่จะบวชเป็นเณรไว้อย่างไรบ้างค่ะ    เนื่องจากผู้ถามได้เห็น

เณรในบางวัดอายุค่อนข้างมาก (อายุมากกว่า ๖๐ ปี)

ขอขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ


Tag  บวช ศีล ๑๐ เณร
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 8 พ.ย. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   สำหรับอายุที่บวชเณรได้นั้น ไม่ได้กำหนดอายุ แต่ อธิบายไว้ครับว่า  ผู้นั้นควรเป็นผู้รู้

เดียงสาแล้ว คือ สามารถจับก้อนข้าว ไล่กาได้ ก็สามารถบวชเป็นสามเณรได้ครับ ดังนั้น

แม้ผู้มีอายุมากก็สามารถบวชเป็นเณรได้ แต่ไม่ใช่ อายุมากจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับ

  ซึ่งสมัยพุทธกาลก็มีการบวชเณร แม้อายุ 5 ขวบก็บวชเณรและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็

มีครับ เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้กำหนดอายุไว้ในการบวชเณร หากรู้เดียงสา ก็บวชได้ครับ

การบวชของเณร คือ การให้ถึงไตรสรณคมณ์และรักษาศีล 10 ครับ

ขอบพระคุณอาจารย์ประเชิญและอาจารย์คำปั่นที่อธิบายให้เข้าใจครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 8 พ.ย. 2554

 ...กราบอนุโมทนา อ.ประเชิญ  อ.คำปั่น  และ อ.ผเดิม  ด้วยค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 8 พ.ย. 2554

     ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น     การบวช  เป็นเรื่องของการขัดเกลากิเลส และที่สำคัญจะต้องเป็นอัธยาศัยของผู้นั้นที่จะต้องสละอาคารบ้านเรือน ทรัพย์สมบัติ ญาติมิตรเป็นต้นแล้วน้อมไปในการบวช เพื่อขัดเขลากิเลสด้วยความจริงใจ      การบวชมีทั้งบวชเป็นสามเณรและบวชเป็นพระภิกษุ    แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องบวช หรือ  ไม่บวช      เพราะเป็นเรื่องของอัธยาศัยของแต่ละบุคคล  เนื่องจากว่าไม่ว่าจะอยู่ในเพศใด   ก็สามารถฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเองได้เหมือนกัน      แม้แต่ในสมัยพุทธกาล  พระอริยบุคคลที่รู้แจ้งอริยสัจจธรรมถึงความเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ       ก็มีทั้งผู้ที่เป็นบรรพชิต และ คฤหัสถ์ สำคัญที่ปัญญา ความเข้าใจถูกเห็นถูก      สำหรับการบวชเป็นสามเณร ไม่ได้มีการกำหนดอายุ (ดังความคิดเห็นที่ ๑ ได้กล่าวไปแล้ว)  และถึงแม้ว่าจะมีอายุมากแล้วก็ตาม  ถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ      ก็ยังเป็นสามเณร อยู่ตราบนั้น จนกว่าจะได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ   ส่วนการบวชเป็นพระภิกษุนั้น    ต้องมีอายุตั้้งแต่ ๒๐  ปีขึ้นไป  ครับ.     ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 8 พ.ย. 2554

     ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 10 พ.ย. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ