สภาพธรรม [อรหันตสูตร]

 
wittawat
วันที่  7 ต.ค. 2554
หมายเลข  19863
อ่าน  965

ความหมายของสภาพธรรม

สนฺโต ภาโว สภาโว (สิ่งที่มีอยู่จริงๆ ชื่อว่า สภาพธรรม) มาจากศัพท์ว่า สนฺต แปลว่า มีอยู่, แปลง สนฺต เป็น สภาว แปลว่า ความเป็น รวมกันเป็น สภาโว (สภาวธรรม,สภาพธรรม)

สภาวธรรม หรือ สภาพธรรม จึงหมายถึง สิ่งที่มีจริง, สิ่งที่มีอยู่จริงๆ มีลักษณะเฉพาะของตน

ธรรม กับ ธาตุ มีความหมายเหมือนกัน คือ สิ่งที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนเพราะฉะนั้น ธรรม คำเดียวมาจากธาตุทุกธาตุไม่เว้นอะไรเลยและแม้คำว่าสภาวะคำเดียว ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากอรหันต สูตร..ข้อความเตือนสติเรื่องอรหันตสูตร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 7 ต.ค. 2554

"แม้คำว่าสภาวะคำเดียว ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา"ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของคุณวิทวัต ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 7 ต.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pat_jesty
วันที่ 7 ต.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nong
วันที่ 8 ต.ค. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ