ความหมายของ บริษัท ๓ [ปริสาสูตร]

 
wittawat
วันที่  4 พ.ย. 2554
หมายเลข  19963
อ่าน  995

๒. ความหมายของ บริษัท ๓ ประเภท ได้แก่ บริษัทที่เป็นคนดี บริษัทที่เป็นพรรคบริษัทที่สามัคคีกัน

บริษัทที่เป็นคนดี

คนดีเริ่มจากแต่ละหนึ่งๆ บริษัทที่ดีก็เริ่มจากที่เราเป็นคนดี หากหวังให้บริษัทดี โดยที่เราไม่ดีเป็นไปไม่ได้ และดีเท่าไรก็ไม่พอจนกว่าจะหมดกิเลสขณะใดที่ฟังธรรมเข้าใจ มั่นคงขึ้นในความไม่ใช่เรา และก็ทำความดีสะสมปัญญา ขณะนั้นก็เป็น บริษัทที่เป็นคนดี

บริษัทที่เป็นพรรค (บริษัทที่แก่งแย่ง ทะเลาะ ทิ่มแทงกันด้วยด้วยหอกคือ ปาก)

ขณะที่มีความเป็นเรา เห็นแก่ตัว แม้คิดริษยาโดยไม่รู้ความจริงว่า ตั้งแต่เกิดก็เพราะกรรม หรือ แม้มีเมตตาแก่สัตว์เลี้ยงได้ แต่ไม่ให้แก่คนที่ไม่ชอบทั้งหมดถ้ามีเราก็เป็น บริษัทที่เป็นพรรค

บริษัทที่สามัคคีกัน

แต่ขณะที่คนดีพร้อมเพรียงกันทำสิ่งที่ดี ก็เป็นบริษัทที่สามัคคีกัน

ความต่างของบริษัทที่เป็นคนดี และ บริษัทที่สามัคคี

คนมี 2 ประเภท ทั้งดี และ ไม่ดี เมื่อคนดีรวมกัน พร้อมกันทำดีทางกาย วาจาและ ใจ เป็นไปเพื่อประโยชน์ และการขัดเกลากิเลส ก็เป็นบริษัทที่สามัคคี เช่นการจัดดอกไม้ บูชาต้น พระศรีมหาโพธิ์ สนทนาธรรม เป็นต้น

ประโยชน์ของการฟังเรื่องบริษัท

แม้บริษัททั้ง ๓ นี้ก็ไม่พ้นธรรม คือ กุศล และ อกุศล ทั้งหมดก็เพื่อรู้ความจริงพิจารณาขณะนี้ว่าเป็นตนเองไม่ใช่คนอื่น ที่ตนเองเป็นอย่างนี้ก็เพราะเป็นไปตามการ สะสม เพราะยังมีกิเลส ความไม่รู้

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากปริสา สูตร..ข้อความเตือนสติเรื่องปริสาสูตร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 4 พ.ย. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 4 พ.ย. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
orawan.c
วันที่ 4 พ.ย. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
วันที่ 4 พ.ย. 2554

...ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของคุณwittawat ด้วยค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
khampan.a
วันที่ 4 พ.ย. 2554

...ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของคุณwittawat ด้วยครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ผิน
วันที่ 4 พ.ย. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
nong
วันที่ 5 พ.ย. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
paderm
วันที่ 6 พ.ย. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของคุณ wittawat ด้วยครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ