สภาพธรรม [อรหันตสูตร]
โดย wittawat  7 ต.ค. 2554
หัวข้อหมายเลข 19863

ความหมายของสภาพธรรม

สนฺโต ภาโว สภาโว (สิ่งที่มีอยู่จริงๆ ชื่อว่า สภาพธรรม) มาจากศัพท์ว่า สนฺต แปลว่า มีอยู่, แปลง สนฺต เป็น สภาว แปลว่า ความเป็น รวมกันเป็น สภาโว (สภาวธรรม,สภาพธรรม)

สภาวธรรม หรือ สภาพธรรม จึงหมายถึง สิ่งที่มีจริง, สิ่งที่มีอยู่จริงๆ มีลักษณะเฉพาะของตน

ธรรม กับ ธาตุ มีความหมายเหมือนกัน คือ สิ่งที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนเพราะฉะนั้น ธรรม คำเดียวมาจากธาตุทุกธาตุไม่เว้นอะไรเลยและแม้คำว่าสภาวะคำเดียว ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากอรหันต สูตร..ข้อความเตือนสติเรื่องอรหันตสูตรความคิดเห็น 1    โดย khampan.a  วันที่ 7 ต.ค. 2554

"แม้คำว่าสภาวะคำเดียว ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา"ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของคุณวิทวัต ด้วยครับ


ความคิดเห็น 2    โดย ผู้ร่วมเดินทาง  วันที่ 7 ต.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย pat_jesty  วันที่ 7 ต.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

ความคิดเห็น 4    โดย nong  วันที่ 8 ต.ค. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ