ทุกมาติกา.. บุคคล ๒ จำพวก
 
pirmsombat
วันที่  15 ก.ย. 2554
หมายเลข  19736
อ่าน  1,154

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระอภิธรรมปิฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เล่ม ๓ - หน้าที่ 162

ทุกมาติกา

     [๘] บุคคล ๒ จำพวก

๑. บุคคลผู้มักโกรธ บุคคลผู้ผูกโกรธ

๒. บุคคลผู้ลบหลู่บุญคุณของผู้อื่น บุคคลผู้ตีเสมอผู้อื่น

๓. บุคคลผู้มีความริษยา บุคคลผู้มีความตระหนี่

๔. บุคคลผู้โอ้อวด บุคคลผู้มีมารยา

๕. บุคคลผู้ไม่มีหิริ บุคคลผู้ไม่มีโอตตัปปะ

๖. บุคคลผู้ว่ายาก บุคคลผู้มีมิตรชั่ว

๗. บุคคลผู้มีทวารอันไม่คุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย บุคคลผู่ไม่รู้ประมาณในโภชนะ

๘. บุคคลผู้มีสติหลง บุคคลผู้ไม่มีสัมปชัญญะ

๙. บุคคลผู้มีศีลวิบัติ บุคคลผู้มีทิฏฐิวิบัติ

๑๐. บุคคลผู้มีสัญโญชน์ในภายใน บุคคลผู้มีสัญโญชน์ในภายนอก

๑๑. บุคคลผู้ไม่มักโกรธ บุคคลผู่ไม่ผูกโกรธ

๑๒. บุคคลผู้ไม่ลบหลู่บุญคุณของผู้อื่น บุคคลผู่ไม่ตีเสมอผู้อื่น

๑๓. บุคคลผู้ไม่มีความริษยา บุคคลผู้ไม่มีความตระหนี่

๑๔. บุคคลผู้ไม่โอ้อวด บุคคลผู้ไม่มีมารยา

๑๕. บุคคลผู้มีหิริ บุคคลผู้มีโอตตัปปะ

๑๖. บุคคลผู้ว่าง่าย บุคคลผู้มีมิตรดี

๑๗. บุคคลผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย บุคคลผู้รู้ประมาณในโภชนะ

๑๘. บุคคลผู้มีสติตั้งมั่น บุคคลผู้มีสัมปชัญญะ

๑๙. บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศีล บุคคลผู้พร้อมด้วยทิฏฐิ

๒๐. บุคคล ๒ จำพวกที่หาได้ยาก

๒๑. บุคคล ๒ จำพวกที่ให้อิ่มได้ยาก

๒๒. บุคคล ๒ จำพวกที่ให้อิ่มได้ง่าย

๒๓. อาสวะย่อมเจริญแก่บุคคล ๒ จำพวก

๒๔. อาสวะย่อมไม่เจริญแก่บุคคล ๒ จำพวก

๒๕. บุคคลผู้มีอัธยาศัยเลว บุคคลผู้มีอัธยาศัยประณีต

 ๒๖. บุคคลผู้อิ่มแล้ว บุคคลผู้ให้คนอื่นอิ่ม

จบ ทุกมาติกา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
insight
วันที่ 17 ก.ย. 2554 11:24 น.

สาธุ ประณีต ลึกซึ้ง ขอนำไปให้คนอ่านนะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nong
วันที่ 17 ก.ย. 2554 16:05 น.

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
หลานตาจอน
วันที่ 19 ก.ย. 2554 13:03 น.
ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 เม.ย. 2559 20:24 น.

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 13 ส.ค. 2561 08:38 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ