ควรบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  1 ก.ค. 2551
หมายเลข  19499
อ่าน  2,729


ท้าวมฆวานเทพกุญชร   ผู้เป็นอธิบดีในสวรรค์ ชั้นไตรทศ

ได้ตรัสคำนี้กะมาตลีเทพสารภีว่า

ดูก่อนมาตลี    ท่านจงดูผลแห่งกรรมอันวิจิตรน่าอัศจรรย์นี้

ไทยธรรม(ของที่ให้)ที่เทพธิดานี้กระทำแล้ว

ถึงจะน้อย  บุญก็มีผลมาก

เมื่อจิตเลื่อมใสในพระตถาคตสัมพุทธเจ้า


หรือในสาวกของพระองค์ก็ตาม  ทักษิณาไม่ชื่อว่าน้อยเลย

มาเถิด มาตลี แม้ชาวเราทั้งหลาย

ก็ควรจะพากันบูชาพระบรมธาตุของพระตถาคต

ให้ยิ่งยวดขึ้นไป    เพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ

เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 383  ปีตวิมาน
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
neung333
วันที่ 10 ก.พ. 2555 22:25 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เรืองกิตติ์
วันที่ 2 ก.ย. 2556 12:09 น.

กราบอนุโมทนา ในพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ