ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนไม่เที่ยง

 
บ้านธัมมะ
วันที่  8 ธ.ค. 2547
หมายเลข  19132
อ่าน  2,301

ถึงแม้ว่าจะมีความสุขชั่วครั้งชั่วคราว

ความสุขนั้นก็ไม่เที่ยง

ความทุกข์ก็ไม่เที่ยง

อุเบกขาก็ไม่เที่ยง

ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนไม่เที่ยงทั้งสิ้น

ไม่มีอะไรเลยในชีวิตที่จะเป็นสุขอย่างมั่นคงแท้จริง

ต้องอบรมปัญญาให้เห็นชีวิตตามความเป็นจริง คือ

เห็นการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมทั้งหลายที่ปรากฏ

ตามความเป็นจริง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 27 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ