ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนไม่เที่ยง
โดย บ้านธัมมะ  8 ธ.ค. 2547
หัวข้อหมายเลข 19132

ถึงแม้ว่าจะมีความสุขชั่วครั้งชั่วคราว

ความสุขนั้นก็ไม่เที่ยง

ความทุกข์ก็ไม่เที่ยง

อุเบกขาก็ไม่เที่ยง

ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนไม่เที่ยงทั้งสิ้น

ไม่มีอะไรเลยในชีวิตที่จะเป็นสุขอย่างมั่นคงแท้จริง

ต้องอบรมปัญญาให้เห็นชีวิตตามความเป็นจริง คือ

เห็นการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมทั้งหลายที่ปรากฏ

ตามความเป็นจริงความคิดเห็น 1    โดย chatchai.k  วันที่ 27 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ