มีกิเลส อวิชชา ตัณหา ก็ต้องเกิด

 
บ้านธัมมะ
วันที่  8 ธ.ค. 2547
หมายเลข  19134
อ่าน  1,487

ในเรื่องเหตุแห่งการเกิด การมีชีวิตนั้น


พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า

ตราบใดยังมีกิเลส มีอวิชชา มีตัณหา ก็ยังต้องเกิด

เมื่อเกิดแล้ว

ก็เป็นทุกข์เรื่อยไปจนกระทั่งตาย

เพราะชีวิตก็เป็นแต่เพียง

นามธรรมและรูปธรรมแต่ละชนิด

ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วสืบต่อกันไปเรื่อยๆ ทุกขณะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 27 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ