ความกล้าที่แท้จริง [อักโกสกสูตร]

 
wittawat
วันที่  18 ก.ค. 2554
หมายเลข  18763
อ่าน  1,299

ผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธ แล้วเป็นผู้มีสติสงบเสียได้ ผู้นั้นชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย คือ แก่ตนและแก่บุคคลอื่น เมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์อยู่ทั้งสองฝ่ายคือของตนและของบุคคลอื่น ชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดใน ธรรมย่อมสำคัญบุคคลนั้นว่าเป็นคนเขลา ดังนี้. คนกล้าที่แท้จริง คือคนไม่โกรธตอบ

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจาก...

อักโกสกสูตร.. ข้อความเตือนสติเรื่องอักโกสกสูตร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 18 ก.ค. 2554

คนกล้าที่แท้จริง คือ คนไม่โกรธตอบ กล้าในการทำอกุศลไม่ใช่คนกล้า กล้าในการทำความดี เป็นคนกล้าจริงครับ

ขอบพระึุคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nong
วันที่ 19 ก.ค. 2554

เห็นโทษของความโกรธ... กล้าในการทำความดี

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
สมศรี
วันที่ 20 ก.ค. 2554

ความโกรธเกิดขึ้นได้ เพราะมีเหตุปัจจัย บังคับบัญชาไม่ได้ ถ้าไม่อบรมเจริญปัญญา โดยการฟังพระธรรมให้เข้าใจเป็นลำดับ สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูก ก็จะละคลายว่า ขณะที่เป็นอกุศลนั้นไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล

ขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 30 ก.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 30 ก.ค. 2564
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ