วิตักกะในองค์มรรค
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  15 ก.ค. 2554
หมายเลข  18747
อ่าน  1,580

วิตักกเจตสิกเป็นธรรมที่มีจริง  เกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิต   ทำกิจตรึก หรือจรดในอารมณ์  ไม่มีเราที่จะไปตรึกหรือคิดอารมณ์ต่างๆ   ในชีวิตประจำวันขณะที่ไม่ใช่เห็น  ได้ยิน  ได้กลิ่น  ลิ้มรส  กระทบสัมผัส   ก็เป็นคิดนึกถึงสิ่งต่างๆ  เป็นสัตว์บุคคล เรื่องราวต่างๆ และจะเป็นการคิดที่ตรึกไปในอกุศลเกือบทั้งวัน ขณะที่ตรึกไปในกุศล ในแต่ละวันมีน้อยมาก  สำหรับวิตักกะในองค์มรรคนั้นได้แก่ สัมมาสังกัปปะ  การดำริชอบ  ตรึกหรือจรดในลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ ซึ่งขณะนั้นเป็นกุศลขั้นสติปัฏฐาน  เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมตามจริง นำมาซึ่งการตรึกถูกเป็นวิตักกะในองค์มรรค  เพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันไม่ควรละเลยการฟังธรรมให้เข้าใจ และไม่ละเลยกุศลเล็กๆ น้อยๆ  เพราะขณะที่เป็นกุศลขณะนั้นวิตักกะก็กระทำกิจตรึกถูก จนกว่าที่จะเป็นวิตักกะในองค์มรรค ๘ ซึ่งเป็นทางสายกลาง

ขอเชิญคลิกอ่านการตรึกที่เป็นไปในอกุศลซึ่งเกิดมากในชีวิตประจำวัน

อกุศลวิตกที่มีโทษมากและน้อย

กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก [สังคีติสูตร]

ขออนุโมทนาค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
nong
วันที่ 15 ก.ค. 2554

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
อภิรมย์
วันที่ 15 ก.ค. 2554
 
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 15 ก.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 15 ก.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่เมตตา ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 16 ก.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 6  
 
Jans
Jans
วันที่ 17 ก.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 7  
 
peem
วันที่ 17 ก.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 8  
 
สมศรี
วันที่ 18 ก.ค. 2554
ขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 9  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 13 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ