ความหมายของ สัพพัตถกกัมมัฎฐาน [อักโกสกสูตร]

 
wittawat
วันที่  14 ก.ค. 2554
หมายเลข  18741
อ่าน  2,020

สพฺพ คือ ทั้งหมด ทั้งปวง

อตฺถก คือ ประโยชน์ หรือ มีประโยชน์

สัพพัตถกกัมมัฏฐาน คือ กัมมัฏฐานที่เป็นประโยชน์ในที่ทั้งปวง คือ ในที่ทุกสถานก็คือ เมตตา ความเป็นมิตร หวังดี และ มรณสติ สติที่ปรารภความตาย

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจาก...

อักโกสกสูตร.. ข้อความเตือนสติเรื่องอักโกสกสูตร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 14 ก.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 15 ก.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 30 ก.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 30 ก.ค. 2564
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ