ความหมายของ สัพพัตถกกัมมัฎฐาน [อักโกสกสูตร]
โดย wittawat  14 ก.ค. 2554
หัวข้อหมายเลข 18741

สพฺพ คือ ทั้งหมด ทั้งปวง

อตฺถก คือ ประโยชน์ หรือ มีประโยชน์

สัพพัตถกกัมมัฏฐาน คือ กัมมัฏฐานที่เป็นประโยชน์ในที่ทั้งปวง คือ ในที่ทุกสถานก็คือ เมตตา ความเป็นมิตร หวังดี และ มรณสติ สติที่ปรารภความตาย

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจาก...

อักโกสกสูตร.. ข้อความเตือนสติเรื่องอักโกสกสูตรความคิดเห็น 1    โดย paderm  วันที่ 14 ก.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 2    โดย khampan.a  วันที่ 15 ก.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย chatchai.k  วันที่ 30 ก.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 4    โดย chatchai.k  วันที่ 30 ก.ค. 2564

ขอเชิญอ่านเพิ่มเติม...

เรื่องอักโกสกภารทวาชพราหมณ์ [๒๗๙]