ราคะ และ โทสะ

 
pirmsombat
วันที่  12 ก.พ. 2554
หมายเลข  17878
อ่าน  1,834

สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า

ราคะ และ โทสะ

มีอัตภาพนี้เป็นเหตุ เกิดแต่อัตภาพนี้

ไม่ยินดีกุศล

ยินดีแต่กามคุณ

ทำให้ขนลุก

วิตกทางใจ

ตั้งขึ้นแต่อัตภาพนี้ แล้วผูกจิตไว้

เหมือนพวกเด็กผูกกาที่ข้อเท้าไว้ฉะนั้น.

เพราะอรรถว่า

เป็นที่อยู่แห่งอกุศลธรรมทั้งหลาย

จึงชื่อว่าอันตราย

อย่างนี้.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 12 ก.พ. 2554

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 12 ก.พ. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
prakaimuk.k
วันที่ 13 ก.พ. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pirmsombat
วันที่ 13 ก.พ. 2554

ขอบคุณและอนุโมทนาทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
bsomsuda
วันที่ 14 ก.พ. 2554

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
intira2501
วันที่ 16 ก.พ. 2554
ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
pamali
วันที่ 16 ก.พ. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ