ราคะ และ โทสะ
โดย pirmsombat  12 ก.พ. 2554
หัวข้อหมายเลข 17878

สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า

ราคะ และ โทสะ

มีอัตภาพนี้เป็นเหตุ เกิดแต่อัตภาพนี้

ไม่ยินดีกุศล

ยินดีแต่กามคุณ

ทำให้ขนลุก

วิตกทางใจ

ตั้งขึ้นแต่อัตภาพนี้ แล้วผูกจิตไว้

เหมือนพวกเด็กผูกกาที่ข้อเท้าไว้ฉะนั้น.

เพราะอรรถว่า

เป็นที่อยู่แห่งอกุศลธรรมทั้งหลาย

จึงชื่อว่าอันตราย

อย่างนี้.ความคิดเห็น 1    โดย เซจาน้อย  วันที่ 12 ก.พ. 2554

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 2    โดย จักรกฤษณ์  วันที่ 12 ก.พ. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย prakaimuk.k  วันที่ 13 ก.พ. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 4    โดย pirmsombat  วันที่ 13 ก.พ. 2554

ขอบคุณและอนุโมทนาทุกท่านครับ


ความคิดเห็น 5    โดย bsomsuda  วันที่ 14 ก.พ. 2554

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 6    โดย intira2501  วันที่ 16 ก.พ. 2554
ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

ความคิดเห็น 7    โดย pamali  วันที่ 16 ก.พ. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ