โภคะ ย่อมเกิดแก่ท่านผู้มีบุญ [สิริชาดก]

 
khampan.a
วันที่  11 ก.พ. 2554
หมายเลข  17874
อ่าน  1,369

[เล่มที่ 58] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๕๘ - หน้าที่ ๒๗๓ ๔. สิริชาดก (ว่าด้วยโภคะเกิดแก่ผู้มีบุญ) [๔๕๑] ผู้ไม่มีบุญ จะเป็นผู้มีศิลป์หรือไม่ก็ตาม ย่อมขวนขวายรวบรวมทรัพย์ไว้เป็นอันมาก ผู้มีบุญย่อมใช้สอยทรัพย์เหล่านั้น [๔๕๒] โภคะเป็นอันมากย่อมล่วงเลยสัตว์ เหล่าอื่นไปเสีย เกิดขึ้นในที่ทั้งปวงเทียว สำหรับผู้มีบุญอันกระทำไว้ ใช่แต่เท่านั้น รัตนะทั้งหลายก็บังเกิดขึ้นแม้ในที่มิใช่บ่อเกิด [๔๕๓] ไก่ แก้วมณี ไม้เท้า และหญิงชื่อว่า บุญญลักษณาเทวี ย่อมเกิดขึ้นแก่อนาถบิณ- ฑิกเศรษฐีผู้ไม่มีบาป มีบุญอันกระทำไว้แล้ว. จบ สิริชาดกที่ ๔


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
jaturong
วันที่ 4 เม.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ