อภิธรรมในชีวิต [05] คำสอนในพระอภิธรรม ไม่ต่างจากปิฎกอื่นๆ
 
พุทธรักษา
วันที่  19 ม.ค. 2554
หมายเลข  17757
อ่าน  1,087

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

จุดมุ่งหมายที่เขียนหนังสือเล่มนี้ คือ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษา "พระอภิธรรม" ดิฉันหวังว่า แทนที่ท่านผู้อ่านจะท้อใจ ที่เห็นตัวเลข และ คำภาษาบาลีมากมายก็คงจะหันมาสนใจ "สภาพธรรมที่ปรากฏ" ที่กายและรอบๆ ท่านผู้อ่านเอง

คุณสุจินต์ บริหารวนเขตต์ได้ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจอย่างมาก ให้ดิฉันได้ศึกษาพระอภิธรรม คุณสุจินต์ ส่งเสริมให้ดิฉันรู้ด้วยตนเอง ว่าพระอภิธรรม เป็นเรื่องสภาพธรรม ที่รู้ได้ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และ ทางใจ

ดิฉันจึงได้ตระหนัก ว่าการศึกษาพระอภิธรรม นั้นเป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ ตลอดชีวิต ดิฉันหวังว่า ท่านผู้อ่านจะมีความรู้สึกอย่างเดียวกันมีความกระตือรือร้น และ มีความสุขใจทุกครั้งที่ได้ "ศึกษาสภาพธรรมที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเอง" ดิฉันขอยกข้อความในพระสูตรหลายแห่ง เพื่อแสดงให้เห็น ว่าคำสอนในพระอภิธรรม ไม่ต่างจากคำสอนในปิฎกอื่นๆ

ข้อความที่ยกมาส่วนใหญ่มาจากพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษฉบับแปล ของสมาคมบาลีปกรณ์ส่วนข้อความจากวิสุทธิมัคค์ ดิฉันใช้พระไตรปิฎกฉบับแปล ของท่านพระภิกษุญาณ โมลี (โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา พ.ศ. ๒๕๐๗)

ท่านพระภิกษุธัมมธโร (แอแลน ไดรเวอร์) ได้ช่วยแก้ไข และ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเขียนหนังสือเล่มนี้ และ ด้วยความอนุเคราะห์อย่างขันแข็งจากท่าน การเรียบเรียงและการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ จึงสำเร็จได้

นีน่า วัน กอร์คอมพ.ศ. ๒๕๑๘ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์


หนังสือ "พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน" [Abhidhamma in Daily Life] โดย นีน่า วันกอร์คอม แปลโดย อ. ดวงเดือน บารมีธรรม จัดพิมพ์ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดหนังสือ...

พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน


  ความคิดเห็น 1  
 
homenumber5
วันที่ 19 ม.ค. 2554

พระอภิรรมยิ่งใหญ่ ลึกซึ้ง สุขุม ยากยิ่ง แต่ยังมี ผู้ที่สิกขา ขออนุโมทนากับทุกท่าน

 
  ความคิดเห็น 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 19 ม.ค. 2554

คุณสุจินต์ ส่งเสริมให้ดิฉันรู้ด้วยตนเอง ว่าพระอภิธรรม เป็นเรื่องสภาพธรรม ที่รู้ได้ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และ ทางใจ

ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ค่ะ

ขอกราบอนุโมทนาคุณนีนา วัน กอร์คอม และท่านผู้มีส่วนร่วมทุกๆ ท่าน

และขอขอบคุณและขออนุโมทนาในกุศลศรัทธา คุณพุทธรักษา ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 20 ม.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 20 ม.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
สมศรี
วันที่ 21 ม.ค. 2554

ได้อ่านแล้วบางบท ซ้ำไปมาเพื่อความเข้าใจ มีคุณค่ามาก ตอบความสงสัยในใจหลายคำตอบ นึกถึงความเมตตา ความเข้าใจพระธรรมที่แตกฉานของท่านผู้เขียน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน โดยเฉพาะท่านอาจารย์สุจินต์ อาจารย์ดวงเดือน ที่ได้นำพระอภิธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสนยาก ลึกซึ้ง มาเรียบเรียง สัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับพระสูตร พระวินัย นับเป็นตำราที่หาอ่านได้ยาก จึงกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ