อภิธรรมในชีวิต [04] พระสูตร และ พระอภิธรรม
 
พุทธรักษา
วันที่  11 ม.ค. 2554
หมายเลข  17720
อ่าน  1,020

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

"พระสูตร" เป็นเรื่องราวต่างๆ ของบุคคลต่างๆ ณ สถานที่ต่างๆ พระผู้มีพระภาคฯ ทรงแสดงเรื่อง "สภาพธรรม" ที่ปรากฏทางทวารทั้ง ๖ "สภาพธรรม" ที่เป็น กรรม และ วิบาก และ "หนทาง" ซึ่งนำไปสู่ความดับทุกข์

"พระอภิธรรม" เป็นปิฎกที่กล่าวถึง "สภาพธรรมทั้งปวง" อย่างละเอียด

คำว่า "อภิธรรม" หมายถึง "พระธรรมที่ยิ่งใหญ่" การแสดงธรรม ในพระอภิธรรมปิฎก แม้จะต่างจากสองปิฎก คือ พระวินัย และ พระสูตร แต่ "จุดมุ่งหมาย" ก็เหมือนกัน คือ เพื่อ "การดับความเห็นผิด" และ "การดับกิเลสทั้งหมด" เป็นสมุจเฉท ฉะนั้น เมื่อเราศึกษา "สภาพธรรม" ซึ่งจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ก็ไม่ควรลืม จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการศึกษาพระธรรม

"ปริยัติธรรม" เกื้อกูลแก่ "การปฏิบัติธรรม" การปฏิบัติธรรม เป็นปัจจัยสำคัญในการประจักษ์แจ้งสัจจธรรม (ปฎิเวธ) ขณะที่ศึกษา และ ไตร่ตรอง นามธรรม และ รูปธรรม นั้น"สติ" อาจเกิดขึ้น ระลึก-รู้-นามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนั้นก็ได้ ด้วยหนทางนี้ เราก็จะรู้ว่า "พระอภิธรรม" เป็น "สภาพธรรมที่มีจริง"นั่นก็คือ โลกที่กำลังปรากฏทางทวารทั้ง ๖"


หนังสือ "พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน" [Abhidhamma in Daily Life] โดย นีน่า วันกอร์คอม แปลโดย อ. ดวงเดือน บารมีธรรม จัดพิมพ์ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดหนังสือ...

พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน


  ความคิดเห็น 3  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 11 ม.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
สมศรี
วันที่ 13 ม.ค. 2554

ขอบพระคุณ และอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ