อภิธรรมในชีวิต [03] แม้คฤหัสถ์ ก็ควรศึกษาพระวินัย
 
พุทธรักษา
วันที่  11 ม.ค. 2554
หมายเลข  17719
อ่าน  984

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน

"พระวินัยปิฎก" เป็นระเบียบปฏิบัติสำหรับพระภิกษุ เพื่อดำเนินชีวิต "พรหมจรรย์" จุดมุ่งหมายของชีวิตพรหมจรรย์ คือ การดับกิเลสเป็นสมุจเฉท

ไม่เพียงแต่ภิกษุเท่านั้น แม้คฤหัสถ์ ก็ควรศึกษาพระวินัย มีตัวอย่างมากมายที่แสดงให้เห็นว่า มีภิกษุที่หันเหจากชีวิตพรหมจรรย์เมื่อมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น พระผู้มีพระภาคฯ ก็ทรงบัญญัติพระวินัยเพื่อป้องกันภิกษุ ไม่ให้ตกอยู่ในความประมาท ขณะที่ศึกษาพระวินัย ก็เตือนสติให้รู้โลภะ โทสะ โมหะ ของเราเอง "สภาพธรรม" เหล่านั้น มีจริง ตราบใดที่ "สภาพธรรม" เหล่านั้น ยังไม่ดับเป็นสมุเฉท "สภาพธรรม" เหล่านั้น จะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้

พระวินัย เตือนให้รู้ว่า "กิเลส" เหนียวแน่นเพียงใด และ นำไปสู่ภัยอะไร เมื่อพิจารณาอย่างนี้ ก็เป็นปัจจัยให้เราอบรมเจริญมัคค์มีองค์ ๘ ซึ่งนำไปสู่ "ความดับความเห็นผิด" ความริษยา ความตระหนี่ ความสำคัญตน และ กิเลสอื่นๆ


หนังสือ "พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน" [Abhidhamma in Daily Life] โดย นีน่า วันกอร์คอม แปลโดย อ. ดวงเดือน บารมีธรรม จัดพิมพ์ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดหนังสือ...

พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน


  ความคิดเห็น 1  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 11 ม.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
สมศรี
วันที่ 13 ม.ค. 2554
ขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 3  
 
bsomsuda
วันที่ 13 ม.ค. 2554

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ