บทสัมภาษณ์ อ.ดวงเดือน กับ นสพ.สาส์นสวรรค์ [ตอนจบ]

 
wannee.s
วันที่  28 ธ.ค. 2553
หมายเลข  17655
อ่าน  4,249

ผู้สัมภาษณ์ได้สอบถามท่านอาจารย์สุจินต์ถึงเรื่องกุศลด้านต่างๆ ที่คุณดวงเดือนได้สร้างขึ้น ท่านอาจารย์สุจินต์ก็ได้กรุณาให้ข้อมูลดังนี้ค่ะ คุณดวงเดือนเป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระ อุปถัมภ์เด็กยากจนที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาสที่ไม่มีเงินหลายคนจนจบทำเช่นนี้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ให้คนโดยไม่ได้บอกอะไร และไม่ประสงค์สิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ท่านจะไม่ประกาศโฆษณาตัวเอง ท่านเป็นผู้บริจาคที่ดินมูลนิธิฯ จัดรถรับส่งให้ท่านอาจารย์สุจินต์เพื่อรับมาสนทนาธรรม ตั้งแต่ที่ท่านอาจารย์สุจินต์บรรยายธรรมอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เมื่อก่อนนี้คุณดวงเดือนขับรถรับส่งท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยตัวเอง แต่เดี๋ยวนี้ให้คนขับรถรับส่งแทน และเลี้ยงข้าวคนที่มาฟังธรรมที่บ้านคุณดวงเดือนประมาณ 50-60 คน อาทิตย์ละครั้ง ทุกวันอาทิตย์หลังมูลนิธิฯสร้างไม่กี่ปี และทำมาตลอด ท่านเป็นเหรัญญิกของมูลนิธิฯ สนับสนุนมูลนิธิฯอยู่ด้านหลัง ตรวจหนังสือของท่านอาจารย์สุจินต์ แปลหนังสือธรรมะจากหนังสือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน) การเผยแพร่ธรรมะหนังสือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เวลาที่พูดแล้วถ้าไม่มีการรวบรวมเก็บเป็นหนังสือคนที่ไม่ได้มาฟังก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจ เพราะฉะนั้นหลักของเราก็คือมีการพิมพ์หนังสือเป็นธรรมบรรณาการ เพราะมีผู้บริจาคที่ได้เห็นประโยชน์ของธรรม ได้ช่วยงานหนังสือ เป็นงานที่ละเอียดมาก ต้องเป็นคนที่เอาใจใส่ สนใจ เห็นประโยชน์จริงๆ จึงสามารถที่จะทำได้ ทั้งในเรื่องพิสูจน์อักษร ทั้งในเรื่องเนื้อความ หนังสือทุกเล่มก็จะผ่านคุณดวงเดือน คุณดวงเดือนเป็นผู้พิจารณาแล้วก็ตรวจ ดูแลความเรียบร้อยของมูลนิธิฯ และก็ทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านสถานี เป็นผู้ที่ศึกษาธรรมอย่างไม่ขาดการฟังเลย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
wannee.s
วันที่ 28 ธ.ค. 2553

ท่านให้ความอุปถัมภ์และช่วยเหลือทุกอย่างที่เกี่ยวกับมูลนิธิฯ อุทิศกายใจและ กำลังทรัพย์ นับว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากมาก เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นคนตรง ช่วยเหลือ คนโดยไม่เลือกว่าเป็นใคร ไม่ต้องการชื่อเสียง ถ้าเห็นว่าสิ่งที่เป็นกุศล ก็จะช่วยทุ่มเท กับพระพุทธศาสนาบริจาคเงินเพื่อศาสนาเยอะ คุณดวงเดือนเห็นประโยชน์ว่า ถ้าช่วยคนทั่วไปช่วยแล้วสามารถทำให้พ้นทุกข์ได้จริงๆ ก็เลยมีศรัทธาทางพุทธศาสนามาก ทำอะไรไม่หวังผลตอบแทน ใจบุญ และมีความเข้าใจธรรมะด้วย โดยปวารณาตัวว่าอยากช่วยเหลือทุกอย่างที่เกี่ยวกับมูลนิธิฯทั้งแม่และลูกมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ปัจจุบันนี้คุณดวงเดือน ได้สร้างศูนย์เด็กเล็กซองการเรียนมีเด็กประมาณ 62 คน (เด็กกระเหรี่ยงที่สังขละ จังหวัดกาญจนบุรี) เป็นเด็กกระเหรี่ยงที่ยากจน ไม่มีสัญชาติ อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ป่วยเจ็บต้องรักษาเอง ที่ไปเจอ เพราะเผชิญไปเที่ยวก็เลยได้โอกาสทำกุศล เด็กเหล่านี้ไม่ได้รับการศึกษามาก่อน พอดีคุณศุภชัยชาวกระเหรี่ยงเขาก็เอาใจใส่คนชาติเขา เขาก็เลยขอให้คุณดวงเดือนสร้างอาคารให้สำหรับนำเด็กเล็กมาอยู่ แล้วก็ให้อาหารกลางวันเขา บางคนเรียนดีก็จะส่งเข้าโรงเรียนรัฐบาล ขณะนี้มีอยู่ 5 คน เป็นอย่างไรบ้างคะ สำหรับเรื่องราวของคุณดวงเดือน ผู้สัมภาษณ์คิดว่า ใครที่ได้อ่านเรื่องราวของคุณดวงเดือน คงร่วมอนุโมทนากับกุศลที่คุณดวงเดือนสร้างขึ้น

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chaiyut
วันที่ 28 ธ.ค. 2553

ขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์

เวลาได้รับฟังท่านอาจารย์กล่าวสรรเสริญคุณความดีของผู้อื่นแล้ว รู้สึกอิ่มเอิบใจ ดีใจ ปีติอย่างบอกไม่ถูกจริงๆ ครับ ท่านอาจารย์กล่าวไม่เหมือนผู้อื่นกล่าว ท่านกล่าวด้วยความเต็มใจ จริงใจ กล่าวด้วยปัญญา กล่าวด้วยถ้อยคำอันเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังจริงๆ ขอกราบอนุโมทนาในคุณธรรมของท่านอาจารย์ดวงเดือน ผู้เป็นกัลยาณมิตรผู้เกื้อกูลประโยชน์หลายสถานแก่เพื่อนร่วมสังสารวัฏฏ์มาโดยตลอด และขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาพี่ wannee.s กัลยาณมิตรผู้ชี้ให้เห็นทองคำที่ถูกปิดไว้หลังพระ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 28 ธ.ค. 2553

เป็นชีวิตเรื่องราวที่ทรงคุณค่า น้อมนำเป็นธรรมะ สอนใจตนเองได้เป็นอย่างดีมากครับ ขออนุโมทนาในกุศลจิตและบารมีในชีวิตประจำวันของอาจารย์ดวงเดือนเป็นอย่างยิ่งครับ ขอบพระคุณและอนุโมทนาอาจารย์วรรณีที่กรุณานำมาถ่ายทอดเพื่อให้ได้ร่วมอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
สุรศักดิ์
วันที่ 28 ธ.ค. 2553

ระลึกในพระคุณที่ท่านได้เผยแพร่พุทธศาสนา

กราบอนุโมทนาบุญครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pannipa.v
วันที่ 28 ธ.ค. 2553

ขอกราบอนุโมทนา และขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ ดวงเดือน บารมีธรรม ค่ะ ทุกครั้งที่ไปมูลนิธิ ฯ ก็จะไปรับประทานอาหารที่บ้านท่านเสมอ ขออนุโมทนา คุณวรรณี ที่นำเรื่องของบุคคลท่านหนึ่งที่ปิดทองหลังพระตลอดมา ให้ผู้อ่านได้ทราบ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ups
วันที่ 28 ธ.ค. 2553

ถ้าไม่มีท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม คงไม่ได้มีโอกาสที่ดี ได้มาในสถานที่ทีดี กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่าน และคุณวรรณี ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Charlie
วันที่ 28 ธ.ค. 2553

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
kanchana.c
วันที่ 28 ธ.ค. 2553

สาธุ ขออนุโมทนากับกุศลจิตของท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรมค่ะดิฉันก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับประโยชน์ จากการเจริญกุศลของอาจารย์ดวงเดือนอย่างมากค่ะ ที่เห็นชัดๆ คือท่านมอบหมายให้พิมพ์คำบรรยาย "แนวทางเจริญวิปัสสนา ของ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์" เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ในการพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อแจกเป็นธรรมบรรณาการ ต่อไปในภายหน้า ทำให้ดิฉันได้เจริญกุศล ในเรื่องการอบรมเจริญปัญญาอย่างมาก กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
สุภาพร
วันที่ 29 ธ.ค. 2553
ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Surasak_sun
วันที่ 29 ธ.ค. 2553

อนุโมทนาในกุศลจิตของอาจารย์ดวงเดือนครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ประสาน
วันที่ 29 ธ.ค. 2553

ขอชื่นชมและอนุโมทนาในกุศลจิตของท่านดวงเดือน บารมีธรรมด้วยครับ (สมกับนามสกุล)

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
paew_int
วันที่ 30 ธ.ค. 2553
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
captpok
วันที่ 30 ธ.ค. 2553
กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาด้วยครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 30 ธ.ค. 2553

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
pamali
วันที่ 30 ธ.ค. 2553

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของอจ.ดวงเดือน บารมีธรรม และทุกๆ ท่านค่ะ สาธุ สาธุ....

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
khampan.a
วันที่ 31 ธ.ค. 2553

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม และทุกๆ ท่าน ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
orawan.c
วันที่ 31 ธ.ค. 2553

กราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนา ท่านอาจารย์ ดวงเดือน บารมีธรรม ที่เคารพอย่างยิ่งในกุศลเจตนาของท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
Jesse
วันที่ 31 ธ.ค. 2553

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์ดวงเดือนด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
saifon.p
วันที่ 31 ธ.ค. 2553
กราบอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
vjai
วันที่ 31 ธ.ค. 2553

ขออนุโมทนา และกราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ ดวงเดือน ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 1 ม.ค. 2554

การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้ว คนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้ (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขออนุโมทนาในกุศลกรรมของอ. ดวงเดือน มา ณ ที่นี้ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
พุทธรักษา
วันที่ 1 ม.ค. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ.

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
aurasa
วันที่ 2 ม.ค. 2554

กราบขอบพระคุณ และอนุโมทนาในกุศลจิต ของคุณดวงเดือน และทุกท่านด้วยค่ะ ประเสริฐจริงๆ ผู้ปิดทองหลังพระ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
ผิน
วันที่ 2 ม.ค. 2554
กราบขอบพระคุณและกราบอนุโมนทนา อาจารย์ ดวงเดือน บารมีธรรมค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
คุณ
วันที่ 4 ม.ค. 2554

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
hadezz
วันที่ 5 ม.ค. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
jasper
วันที่ 6 ม.ค. 2554

สาธุ อนุโมทนา กุศลด้วยครับ อาจารย์ดวงเดือนถือเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณต่อพวกเราอย่างมาก เลย

 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
เซจาน้อย
วันที่ 9 ม.ค. 2554

ขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 29  
 
jadesri
วันที่ 26 ม.ค. 2554

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 30  
 
natre
วันที่ 11 พ.ย. 2554

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 31  
 
jaturong
วันที่ 6 มิ.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 32  
 
anong55
วันที่ 8 ก.พ. 2558

สาธุ สาธุ สาธุ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 33  
 
phawinee
วันที่ 9 ก.พ. 2558

ขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 34  
 
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 9 ก.พ. 2558

ขอกราบบูชาอนุโมทนาในกุศลทุกประการ ของอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม ที่เคารพยิ่ง ครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 35  
 
jirat wen
วันที่ 6 มิ.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 36  
 
ภัทรกร
วันที่ 6 มิ.ย. 2560

กราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ ในจิตกุสลของ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 37  
 
lokiya
วันที่ 18 ม.ค. 2562

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 38  
 
talaykwang
วันที่ 13 ต.ค. 2563

ขอกราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในเมตตาจิตอันยิ่งใหญ่ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 39  
 
chatchai.k
วันที่ 7 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ