ขณะที่เข้าใจ โลภะ จะอยู่ตรงนั้นไม่ได้
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  11 ธ.ค. 2553
หมายเลข  17600
อ่าน  1,047

       โลภะมาอีกแล้ว....ฟังพระธรรมแล้วอยากจะรู้  อยากจะมีสติ  ก็เป็นตัวตนที่อยาก สิ่งที่กำลังปรากฏยังไม่รู้...แล้วจะหวังอะไร    ฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏ   ขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นของจริง  แต่ละขณะเป็นของจริงดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลย   ฟังเพื่อเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังฟัง  ขณะที่ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจขณะนั้นมีสติเกิดร่วมด้วยแล้ว โดยไม่ต้องไปอยากจะมีสติ  การฟังนั้นฟังเพื่อเข้าใจเข้าใจก็หมดไป   สภาพธรรมอื่นก็เกิดต่อ    เข้าใจใหม่อีก จนกว่าจะมีปัจจัยให้สติเกิดรู้ได้  เป็นอนัตตาจริงๆ     ไม่มีใครบังคับให้สภาพธรรมใดเกิดขึ้น หรือไม่ให้เกิดขึ้นได้  ขณะที่เข้าใจธรรมขณะนั้นมีสติ  โลภะจะอยู่ตรงนั้นไม่ได้

 ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ        


Tag  ขณะที่เข้าใจ โลภะ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 11 ธ.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chaiyut
วันที่ 12 ธ.ค. 2553

เป็นอย่างนั้นจริงๆ ....กุศลธรรม ตรงข้ามกับ อกุศลธรรม

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาพี่เมตตาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ผิน
วันที่ 12 ธ.ค. 2553
ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาพี่เมตตาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Komsan
วันที่ 12 ธ.ค. 2553
ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
สมศรี
วันที่ 14 ธ.ค. 2553
ขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
thilda
วันที่ 25 ก.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ