ชีวิตที่มีค่า คือ มีชีวิตอยู่ถึงวันนี้ และได้ฟังพระธรรมให้เข้าใจ

 
เมตตา
วันที่  11 ธ.ค. 2553
หมายเลข  17601
อ่าน  2,918

ผู้ที่ฟังพระธรรมมานานหลายปี ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจ ... เสียเวลาจริงๆ ความเข้าใจคือปัญญา ปัญญาเท่านั้นที่จะดับกิเลสได้ เพราะฉะนั้นชีวิตที่มีค่า คือ มีชีวิตอยู่ถึงวันนี้ และได้ฟังพระธรรมให้เข้าใจ ก็ความเข้าใจธรรมนั้น เป็นเครื่องวัดความประพฤติทางกาย วาจา ใจ เมื่อมีความเข้าใจธรรมแล้ว ก็ประพฤติปฏิบัติตาม การประพฤติปฏิบัติตามมีหลายระดับ เริ่มตั้งแต่เมื่อมีความเข้าใจย่อมเห็นโทษของอกุศล เห็นว่ากุศลให้ผลเป็นความสุข ความประพฤติทางกาย วาจา ก็ค่อยๆ ดีขึ้น

ถ้าความดีขั้นต้นในชีวิตประจำวันไม่มี แล้วจะถึงการดับกิเลสได้อย่างไร เมื่อกุศลต่างๆ ค่อยๆ เจริญขึ้น การน้อมประพฤติปฏิบัติธรรมขั้นสูงยิ่งๆ ขึ้นก็ค่อยๆ เจริญขึ้นตามความเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ จนกว่าจะรู้ตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างที่กำลังปรากฏเป็นธรรมะ ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน ซึ่งก็ยังอีกยาวนานมาก กว่าที่จะรู้ตามความเป็นจริง เพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจธรรมเท่านั้น ความประพฤติทางกาย วาจา ใจ จะดีขึ้น ถ้าไม่ดีขึ้นแสดงว่ายังไม่เข้าใจธรรรม

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prakaimuk.k
วันที่ 11 ธ.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 11 ธ.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ผิน
วันที่ 12 ธ.ค. 2553
ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Komsan
วันที่ 12 ธ.ค. 2553
ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
สมศรี
วันที่ 14 ธ.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ สำหรับการนำกระทู้ที่กระทัดรัดอ่านเข้าใจง่าย เหตุที่มีความหลงลืม เมื่ออ่านข้อความยาวๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
bsomsuda
วันที่ 16 ธ.ค. 2553

"คนที่เข้าใจธรรมเท่านั้น ความประพฤติทางกาย วาจา ใจ จะดีขึ้น ถ้าไม่ดีขึ้นแสดงว่ายังไม่เข้าใจธรรม"

ขอบพระคุณค่ะพี่เมตตา

ขออนุโมทนานะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
pamali
วันที่ 15 ก.พ. 2554

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ประสาน
วันที่ 10 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ประสาน
วันที่ 12 ม.ค. 2560

สาธุๆ ๆ อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
kullawat
วันที่ 8 ก.พ. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
chatchai.k
วันที่ 24 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
chatchai.k
วันที่ 22 ม.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อบรมปัญญาให้เข้าใจความจริง จะเป็นประโยชน์ทั้งชาตินี้ และชาติต่อๆ ไป กุศลที่ทำได้เสมอๆ คือ การฟังพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง มีคุณค่ามหาศาลสำหรับชีวิตที่ต้องเดินทางต่อไป อีกแสนไกล และกันดาร

ขอเชิญศึกษาพระธรรม...

รวมลิงก์เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์

พระไตรปิฎก

ฟังธรรม

วีดีโอ

ซีดี

หนังสือ

กระดานสนทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ