ถ้าโกรธเกิดขึ้นก็รู้ว่าขณะนั้นเป็น สภาพธรรมที่มีจริงอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่เรา
 
pirmsombat
วันที่  10 ธ.ค. 2553
หมายเลข  17598
อ่าน  1,447

    ข้อความบางตอนจากการบรรยายธรรมโดยท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์

 

คนถาม    รู้สึกเป็นปัจจัยให้เรามาหายาดับทุกข์

ท่านอาจารย์   ขอประทานโทษนะคะ  ขอเรียนถามท่านผู้ฟังทุกท่าน  ว่าท่านโกรธหรือเปล่า  หาเพื่อนค่ะ
ท่านผู้ฟังโกรธบ้างหรือเปล่าคะ
         โกรธทุกคนไม่มีความต่างกันเลย  สภาพธรรมที่โกรธมีจริง   แล้วทุกคนที่ไม่ใช่พระอนาคามี  มีสภาพธรรมนี้เกิดขึ้นแล้วแต่จะมากหรือจะน้อยเป็นของธรรมดา  ไม่ใช่ท่านผู้ฟังท่านนี้ท่านเดียวที่รู้จักโกรธ หรือว่ามีความโกรธนะคะ  ทุกคนโกรธ  เพราะว่าสภาพธรรมที่มีจริง   ไม่ใช่ท่านผู้ฟังท่านนี้ท่านเดียวที่รู้จักโกรธหรือว่ามีความโกรธนะคะ  ทุกคนโกรธ   เพราะสภาพธรรมที่โกรธมีจริง    เหมือนกันแล้วค่ะ    ทุกคนๆ เป็นของธรรมดา     ธรรมคือ ธรรมดา

คนถาม    งั้นปล่อยไว้อย่างนั้น

ท่านอาจารย์      ปล่อยหรือไม่ปล่อย  เมือมีเหตุปัจจัยก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย     ไม่ใช่ว่า เราเป็นตัวตน    อย่าได้คิดว่ามีอำนาจ  หรือมีตัวตน  หรือจะบังคับสภาพธรรมทุกสี่งทุกอย่างได้  แต่ให้ทราบว่าสภาพธรรมทุกอย่างที่เกิดๆ เพราะเหตุปัจจัย  ถ้าสติเกิดระลึกทัน  ก็จะเห็นโทษของความโกรธ  และก็รู้ว่าถ้ายังโกรธต่อ  ต่อไปข้างหน้า  ความโกรธก็จะมีปัจจัยที่จะโกรธอีกมาก  การที่ชาตินี้เป็นบุคคลที่โกรธตั้งสิบปีใช่ไหมคะ

ตอบ    สิบกว่าปีท่านอาจารย์    สิบกว่าปีแล้วยังไม่ลืม  ก็เพราะว่าสะสมมาที่จะผูกโกรธ  และนึกโกรธบ่อยๆ   ต้องเคยเป็นอย่างนี้มาแล้ว  แล้วถ้ายังไม่เห็นโทษ  ชาติต่อไปก็ยังต้องเป็นอย่างนี้อีก
 

คนถาม    ไม่ใช่โกรธครั้งนั้นครั้งเดียว  แต่มันโดนบ่อยๆ

ท่านอาจารย์     มีใครบ้างไหมคะที่เคยโกรธเพียงครั้งเดียว  ไม่มี  ทุกคนโกรธบ่อยๆ ทั้งนั้น  ก็เหมือนกันอีกค่ะ  ทุกคนเหมือนกันหมด

คนถาม     อันนั้นก็แล้ว   สมมุติว่าโดนใหม่ค่ะ     ถ้าโดนใหม่เราจะทำอยางไรไม่ให้โกรธ

ท่านอาจารย์    ไม่ใช่ทำอย่างไรไม่ให้โกรธ   ถ้าโกรธเกิดขึ้นก็รู้ว่าขณะนั้นเป็นสภาพธรรมที่มีจริงอย่างหนึ่ง  ซึ่งไม่ใช่เรา  เป็นสภาพธรรม

ถาม    ไม่ต้องแก้  ปล่อยไปอย่างนั้นหรือคะ

ท่านอาจารย์     จะเป็นตัวตนที่แก้หรือคะ  เลิกคิดได้ค่ะ  ไม่ใช่ปล่อยหรือไม่ปล่อย แต่ว่ารู้ลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริง  ไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดจิตเห็น  จิตได้ยิน  หรือจิตเป็นกุศลหรืออกุศลได้  แต่สภาพธรรมทุกอย่างมีปัจจัยจึงเกิดขึ้น  ซึ่งปัญญาสามารถจะอบรม   รู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมนั้นว่า  ไม่ใช่เรา ไม่ใช่สัตว์  ไม่ใช่บุคคล  ตัวตน  นี่คือจุดประสงค์ของการศึกษาพระธรรม เพื่อให้รู้ความจริงของสภาพธรรมว่า ไม่ใช่ว่าจะไปบังคับ  แต่ว่ารู้ได้ว่าสภาพธรรมทุกอย่าง ไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย

คนถาม     แล้วเราไม่ต้องแก้ไข  ปล่อยให้เป็นไปอย่างนั้น

ท่านอาจารย์     ขณะนี้ฟังแล้วเข้าใจ คือกำลังแก้ค่ะ แต่ว่าจะช้าหรือเร็วแล้วแต่กำลังของปัญญา

คนถาม     แปลว่าถ้าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีก  เราก็ปล่อยไป

ท่านอาจารย์     ไม่มีเราปล่อย  นี่รู้สึกจะถามเป็นครั้งที่ห้า ที่หก  เรื่องที่ว่าจะปล่อยดิฉันก็ได้เรียนซ้ำแล้วซ้ำอีก  ว่าอย่ามีความเป็นตัวตนที่คิดว่าจะปล่อย  แม้ว่าจะเห็น หรือ  จะได้ยิน  จะคิดนึกอย่างไร  เป็น โลภะ  โทสะ  กุศล  อกุศล  อย่างไร  ก็เป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทั้งสี้น  แต่ปัญญาควรที่จะต้องอบรม จนสามารถที่จะประจักษ์ว่า   สภาพธรรมนั้นๆ ไม่ใช่ตัวตน  ไม่ใช่สัตว์  ไม่ใช่บุคคล  และขณะนี้กำลังฟังเพื่อที่จะให้เข้าใจ  นี่คือการที่จะแก้  แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไป  ตามกำลังของปัญญาที่เกิดขึ้น


Tag  สภาพธรรม โกรธ ไม่ใช่เรา

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prakaimuk.k
วันที่ 11 ธ.ค. 2553

  ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chaiyut
วันที่ 12 ธ.ค. 2553

" ขณะนี้ .....ฟังแล้วเข้าใจ คือ กำลังแก้ค่ะ

แต่ว่าจะช้าหรือเร็ว  แล้วแต่กำลังของปัญญา "

" ......นี่คือการที่จะแก้ (แก้ความเห็นผิดที่เห็นว่าโกรธเป็นเรา ไม่รู้ว่าโกรธเป็นธรรม)

แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไป ตามกำลังของปัญญาที่เกิดขึ้น "

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาคุณหมอด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pirmsombat
วันที่ 12 ธ.ค. 2553

ขอบคุณ คุณ chaiyut มากและขออนุโมทนาทุกท่านครับ

มีผู้สนใจ ผมก็มีกำลังที่จะโพสต์ธรรมต่อไปครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Komsan
วันที่ 12 ธ.ค. 2553
ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 13 ธ.ค. 2553

อนุโมทนาในการเจริญปัญญาของทุกท่านค่ะ  ขอบพระคุณนะคะสำหรับกระทู้นี้

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เซจาน้อย
วันที่ 13 ธ.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
สมศรี
วันที่ 14 ธ.ค. 2553
ขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
kinder
วันที่ 21 พ.ค. 2555

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
peeraphon
วันที่ 10 พ.ค. 2556

ทุกๆ ครั้งที่ โทสะปรากฎ มีกำลังแรง ก็จะมาอ่านบทสนทนานี้ ไม่มีทางอื่นเลยนอกจากเริ่มต้นที่ความเข้าใจ มีประโยชน์มหาศาลเลยทีเดียว

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ