ถ้าจิตเราไม่บริสุทธิ์เราจะสามารถศึกษาธรรมมะได้หรือป่าวคร้าบ
 
เต้ย
วันที่  25 พ.ย. 2553
หมายเลข  17558
อ่าน  1,182

การจะศึกษาธรรมะ  เราควรที่จะทำอย่างไรเพื่อที่จะเข้าใจในหลักธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
chaiyut
วันที่ 25 พ.ย. 2553

  การจะศึกษาธรรมะ  เราควรที่จะเริ่มต้นฟังพระธรรม  เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก่อนว่าความจริงที่ทรงแสดงคืออะไร เป็นเหตุเป็นผลอย่างไร  เกื้อกูลให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างไร  ทำให้ปัญญาและความดีของเราเจริญขึ้นได้อย่างไร   

  เมื่อฟังจนเข้าใจ  ก็จะเกิดศรัทธาที่ได้รู้ว่า  คำสอนที่ทรงแสดงนั้น  ทั้งหมดเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังทั้งหมด  เพื่อการที่จะได้เข้าใจในสัจจะ คือ ความจริงแท้ที่มีในชีวิตประจำวันของตนเอง  ได้ละเว้นความชั่ว  ได้อบรมความดี  จนกว่าจะถึงพร้อมในความเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์   

  ซึ่งถ้าจิตบริสุทธิ์แล้ว เราก็คงไม่ต้องศึกษาอะไร  แต่เพราะเรารู้ตนเองว่า  เรายังไม่ใช่ผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์ ยังมีโลภะ ยังมีโทสะ  ยังมีโมหะ  ถึงควรศึกษาธรรม เพราะพระธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นคำสอนของพระอรหันต์ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ ปราศจากกิเลสประการทั้งปวง  เราควรเริ่มต้นสนใจพระธรรม ที่ผู้ที่ทรงดับกิเลสด้วยพระองค์เองทรงพระมหากรุณาแสดง แก่เรา ผู้ที่ยังมีจิตไม่บริสุทธิ์หรือไม่ เพราะไม่ได้ทรงแสดงไว้แต่เพียงว่า พระองค์ถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วหรือธรรมของพระอรหันต์เป็นอย่างไรแต่ยังทรงแสดงหนทางเพื่อให้สาวก ได้เจริญกุศลประการต่างๆ จนกว่าจะถึงซึ่งการดับกิเลสได้หมดเช่นเดียวกับพระองค์ด้วย  ซึ่งหนทางนั้นก็คือ  การฟังพระธรรมเพื่ออบรมปัญญาและเจริญความดีในชีวิตประจำวันของเรานี่เองครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
พุทธรักษา
วันที่ 3 ธ.ค. 2553

หัวใจของพระพุทธศาสนา คือการเจริญกุศลทุกประการ  การละเว้นความชั่ว  การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์  เริ่มต้นจากการศึกษาพระธรรม โดยศึกษาว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรและไม่ลืมว่า จุดประสงค์ของการศึกษาพระธรรมเป็นไปเพื่อการละ......
ขออนุโมทนาค่ะ.

 
  ความคิดเห็น 3  
 
prakaimuk.k
วันที่ 4 ธ.ค. 2553

  ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 17 ธ.ค. 2553
อนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
BOONKMH
วันที่ 19 ธ.ค. 2553

 ควรที่จะตั้งจิตไว้ให้เป็นสัมมาทิฏฐิก่อนเป็นการดีที่สุด

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ