หนทางนี้เป็นหนทางที่ไกล...มาก
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  25 พ.ย. 2553
หมายเลข  17560
อ่าน  1,180
  ความคิดเห็น 1  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 25 พ.ย. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 25 พ.ย. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 25 พ.ย. 2553
 
  ความคิดเห็น 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 25 พ.ย. 2553

"ตายแล้วเกิด เกิดแล้วตาย เมื่อไม่ได้ฟังพระธรรม ไม่ได้เข้าใจพระธรรม ชีวิตก็ไร้สาระ"

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 25 พ.ย. 2553

"ธรรม" ที่ทรงตรัสรู้ เป็นเรื่องละเอียด ลึกซึ้ง รู้เห็นตามได้ยาก ต้องอาศัยความอดทน ที่จะฟังและพิจารณาให้เข้าใจ บ่อยๆ เนืองๆ ฟังและเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟัง ฟังๆ

ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของพี่เมตตาด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
pamali
วันที่ 26 พ.ย. 2553

ขอนอบน้อมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น กราบท่านอจ. ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

สาธุ....

 
  ความคิดเห็น 7  
 
สมศรี
วันที่ 27 พ.ย. 2553

แม้จะรู้ว่าการประจักษ์แจ้งสภาพธรรม...เป็นสิ่งที่เข้าถึงยากแสนยาก เพราะอวิชชาที่สะสมมานานแสนนาน ก็อดไม่ได้ที่จะมีความคาดหวังเล็กๆ ท่านอาจารย์ได้กล่าวสอนไว้ว่า ความคาดหวังจะไม่ทำให้สำเร็จได้เลย ดังนั้นจึงต้องอดทนฟังพระธรรมบ่อยๆ เนืองๆ เพื่อสะสมความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อเป็นสังขารขันธ์ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมั่นคง...สักวันหนึ่งปัญญาย่อมถึงได้

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์และขออนุโมทนาทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
Jans
Jans
วันที่ 29 พ.ย. 2553
ขอบคุณและขออนุโมทนาคะ
 
  ความคิดเห็น 9  
 
yuphin
วันที่ 1 ธ.ค. 2553

ได้อ่านข้อความที่คุณพี่เมตตาเขียนแล้วเห็นด้วยเป็อย่างยิ่ง เพราะตัวเองก็ตกอยู่สภาพอวิชชาครอบงำยิ่งดิ้นเหมือนยิ่งรัด เห็นตนเองรู้สึกสลดใจยิ่งนัก หนทางดูจะตีดตัน ชีวิตทางโลกก็เศร้าหมองทางธรรมก็อวิชชาครอบงำ ขันติไม่เกิดครั้งใดความทุกข์ก็แทรกเข้าทันที ทุกวันนี้ธัมมะที่ท่านอาจารย์บรรยายเปรียบเหมือนยาที่ต้องกินทุกวัน วันใดหลงลืมโรคร้ายก็เข้าเล่นงานเสียทุกทีไป กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เมตตาสัตว์โลกที่ยังหาทางออกจากวัฎฎะไม่ได้

 
  ความคิดเห็น 10  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 1 ธ.ค. 2553

ถ้าคิดจะเดินทางไกล ..... ก็ต้องเตรียมพร้อมค่ะ

 

 
  ความคิดเห็น 11  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ