เหตุใดที่ทำให้เราได้รู้จักกัน ได้อยู่กินร่วมกัน
 
peesilp
วันที่  26 ต.ค. 2553
หมายเลข  17436
อ่าน  1,204

พระพุทธองค์ ทรงแสดงเหตุ ที่ทำให้มีการอยู่ร่วมกัน คุ้นเคยกัน รักใคร่กัน.. ส่วนหนึ่งมีเหตุจากในอดีตที่เคยเกื้อกูลเคยอยู่ร่วมกันมา อีกส่วนหนึ่งเหตุในปัจจุบันที่มีการคบกันเกื้อกูลกัน

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มที่...

การได้พบกันในชาตินี้และได้รักกันเป็นคู่ชีวิตกันนี้


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 27 ต.ค. 2553

พระพุทธองค์ ทรงแสดงเหตุ ที่ทำให้มีการอยู่ร่วมกัน คุ้นเคยกัน รักใคร่กัน.. ส่วนหนึ่งมีเหตุจาก ในอดีตที่เคยเกื้อกูลเคยอยู่ร่วมกันมา อีกส่วนหนึ่งเหตุในปัจจุบันที่มีการคบกันเกื้อกูลกัน

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มที่...

การได้พบกันในชาตินี้และได้รักกันเป็นคู่ชีวิตกันนี้

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 27 ต.ค. 2553

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม และตรัสไว้ว่า ภรรยาเป็นมิตรอย่างยิ่ง ผลของความดีทำให้ได้เจอมิตรแท้ร่วมสุขร่วมทุกข์ ผลของอกุศลทำให้เจอมิตรเทียมค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pamali
วันที่ 29 ต.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ