ถามเรื่องมานะ ๒๗
 
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่  26 ต.ค. 2553
หมายเลข  17438
อ่าน  930

เคยได้ยินว่านอกจากมานะ ๙ แล้ว ยังมีมานะ ๒๗ ด้วย จีงขอเรียนถามว่ามีอยู่ในพระไตรปิฏกเล่มไหนคร้บ โปรด Link ข้อมูลให้ด้วยครับ

อนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 27 ต.ค. 2553

ในพระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๗๘  เริ่มตั้งแต่หน้าที่ ๗๕๔ -๗๗๕  

มีแสดงเรื่องมานะ โดยหลายนัยครับ ตัวอย่างเช่น ความสำคัญตนว่าเลิศกว่าเขา ความสำคัญตนว่าเสมอเขา ความสำคัญตนว่าเลวกว่าเขา ผู้เลิศกว่าเขาสำคัญกว่าเลิศกว่าเขา ความถือตัว ความดูหมิ่นผู้อื่น ความเย่อหยิ่ง ความดูหมิ่นตัวเอง ความสำคัญว่า ได้บรรลุธรรมวิเศษ ความสำคัญว่า มีอัตตาตัวตน ความมัวเมาในชาติ ความมัวเมาในโคตร ควานมัวเมาใน ความไม่มีโรค ความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาว ความมัวเมาในชีวิต ความมัวเมาในลาภ ความมัวเมาในสักการะ... 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 27 ต.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่ 27 ต.ค. 2553

ขอบพระคุณและอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
sudaprasert
วันที่ 31 ธ.ค. 2553

ขอบคุณครับ...ที่กรุณาช่วยเตือน...

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 1 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ