โมหะ คือ ไม่รู้ สักกายทิฏฐิ คือ เห็นผิด
 
pirmsombat
วันที่  26 ต.ค. 2553
หมายเลข  17437
อ่าน  1,148

โมหเจตสิก เป็นสภาพธรรมที่แม้ว่ามี  อารมณ์ ปรากฏ แก่ โมหมูลจิต

ลักษณะของโมหเจตสิก ก็เป็นลักษณะของสภาพธรรมที่ปิดบัง  ลักษณะที่แท้จริง
ของอารมณ์นั้น เหมือนกับความมืดบอด   ไม่สามารถที่จะเห็น อารมณ์ นั้นตามความเป็นจริงได้  คือ เป็นสภาพธรรม  ที่ไม่เที่ยง และ ไม่ใช่สัตว์  บุคคล  ตัวตน  เพราะฉะนั้น ลักษณะของโมหเจตสิก  เหมือนกับความมืดบอดจริงๆ   คือถ้าขณะใดที่โมหเจตสิกเกิดกับจิตใด  ขณะนั้น ไม่สามารถจะรู้ลักษณะของสภาพธรรม  ที่กำลัง
 ปรากฏ ตามความเป็นจริงได้

สักกายทิฏฐิ  คือความเห็นผิด  ความยึดถือว่า   กายของตน คือความเห็นผิด  ยึดมั่นว่า  บัญญัติเป็นสี่งที่มีจริง ตัวอย่างเช่น

คุณประวิทย์   สงสัยเรื่อง  สักกายทิฏฐิ  เมื่อวานผมได้สนทนากับเพื่อน  มีเพื่อน ธรรมคนหนึ่ง  เขาถามว่าปากกาที่ผมใช้นี่ของใคร  ตอบว่า ของผม  เขาก็ว่าใช่หรือ  ก็บอกว่านี่ไง  มีชื่อผมติดอยู๋  ขณะนั้นเป็น  สักกายทิฏฐิ  หรือ  เปล่า

ท่านอาจารย์   สักกายทิฏฐิ  คือความเห็นผิด  ยึดมั่นว่า  บัญญัติเป็นสี่งที่มีจริง 

คุณประวิทย์    ของผมไงครับ 

ท่านอาจารย์   ไม่ใช่ว่าเป็นบัญญัติหรือคะ

คุณประวิทย์   ไม่ใช่  เป็นของผมไงครับ

ท่านอาจารย์   เพราะฉะนั้น   ในขณะที่มีความยึดมั่นจริงๆ   มีความเห็นผิด   ว่าต้องมีปากกา  หนึ่ง  ล่ะนะคะ  และต้องมีของผมจริงๆ   ขณะนั้นเป็นความเห็นถูก  หรือเป็นความเห็นผิด

คุณประวิทย์   เห็นผิด  เขาถามย้ำ  2  ครั้ง  นะครับ

ท่านอาจารย์   เพราะฉะนั้นก็เป็น  สักกายทิฏฐิ   ถ้ามีความเห็นอย่างนั้นจริงๆ   แตุ่้ถ้าระลึกได้ว่าเป็นแต่เพืยง  ธาตุแข็งที่กระทบสัมผัส  และเป็นเพียงสีสรร  ที่ปรากฏเพราะว่าเอาสีออกจากปากกาไม่ได้  จึงเรียกสี่งที่เห็นนี้ว่า  ปากกา    แต่ถ้าสามารถเอาสีออกจากธาตุดิน น้ำ ไฟ  ลม  ออกได้หมดเลย  จะมีบัญญัตติอะใรไหม   ในสี่งที่ปรากฏทางตา ก็ไม่มี


  ความคิดเห็น 1  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 26 ต.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pamali
วันที่ 26 ต.ค. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ....

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pirmsombat
วันที่ 27 ต.ค. 2553

ขอบพระคุณและอนุโมทนาทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 27 ต.ค. 2553
 
  ความคิดเห็น 5  
 
pirmsombat
วันที่ 28 ต.ค. 2553

ขอบพระคุณ คุณเมตตามากและอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ