การทำบุญในวันเกิด

 
eternity
วันที่  19 ต.ค. 2553
หมายเลข  17395
อ่าน  1,899

ในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นวันเกิดของหนู ซึ่งในทุกๆ ปีหนูจะกราบเท้าแม่ ขอขมาในสิ่ง ที่หนูทำให้แม่ไม่สบายใจ ซึ่งก็มีไม่กี่เรื่อง เพราะหนูคิดว่าหนูเป็นลูกที่ดีของแม่มาโดยตลอด และจะนำน้ำที่แม่ได้อาบลงในกะละมัง มาอาบชำระร่างกายของตนเองอีกครั้งเพื่อให้เกิดสิ่งที่เป็นมงคลแก่ตนเอง อีกทั้งยังเป็นการแสดงความกตัญญู ต่อแม่อีกด้วย แต่วันเกิดในปีนี้ หนูคิดว่าอยากจะทำเพื่อคนอื่นๆ บ้าง โดยการบริจาคสิ่งของ หรืออาหาร ขนมต่างๆ ให้แก่เด็กกำพร้าที่มูลนิธิฯ หนูจึงอยากทราบว่าหนูสามารถทำบุญอะไรอีกได้บ้างในวันเกิด เพราะตนเองอายุจะ 22 และกำลังจะก้าวไปสู่วัยทำงานซึ่งจะช่วยให้หนูมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 19 ต.ค. 2553

การทำความดีหรือทำบุญ ตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มีจำนวนมาก และมีหลายระดับ ในเบื้องต้นเป็นคนดีของพ่อแม่ เชื่อฟังท่านก็นับว่าดีแล้ว แต่ว่าความดีเพียงแค่นี้ยังไม่พอ ยังความดี ที่ควรทำถึง ๑๐ประการ โดยย่อมี ๓ คือ ทาน ศีล ภาวนาโดยเฉพาะ ความดีขั้นภาวนา ความดีขั้นนี้ จะทำให้การดำเนินชีวิตของเราเป็นไปแบบแผนที่ถูกต้อง จะเป็นผู้มีกำลังใจดี เป็นผู้มีหลักในการดำเนินชีวิต ทำให้สำเร็จประโยชน์ทั้งของตนเองและผู้อื่น ประโยชน์โลกนี้ ประโยชน์โลกหน้า และประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งหมดนี้สำเร็จได้ด้วยความดีขั้นภาวนา โดยเริ่มต้นตั้งแต่การฟังพระธรรมครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pamali
วันที่ 20 ต.ค. 2553

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของหนู ในฐานะที่เป็นแม่คนหนึ่ง ขอชื่นใจด้วย และขอบคุณคุณแม่ของหนู ที่เลี้ยงลูก อบรม ลูกมาดี

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
eternity
วันที่ 20 ต.ค. 2553

ขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำดีๆ สำหรับหนูแล้วหนูคิดว่าการที่หนูเป็นคนดี มีความกตัญญูต่อแม่มาโดยตลอดนั้นทำให้มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นในชีวิตของหนูมากมายเลยนะค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
peesilp
วันที่ 20 ต.ค. 2553

สิ่งที่หนูคิดว่าจะทำดี จิตใจหนูก็ได้รับความสุขเป็นเบื้องต้นแล้ว ต่อมาคือจะทำอะไร สิ่งที่หนูทำได้ดีที่สุดของวัยนี้คือ หมั่นคิดดีส่งผลให้มีจิตใจดี พูดดีไพเราะมีคนเขาเมตตา ทำความดีเพื่อประโยชน์สุขกับตัวเองและผู้อื่น ทั้งนี้ต้องไม่เบียดเบียนใครๆ ด้วยต่อมาก็ ทาน ศีล ภาวนา ตามกำลังจ้า

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chaiyut
วันที่ 20 ต.ค. 2553

การสละวัตถุสิ่งของที่มีประโยชน์แก่ผู้รับตามกาละ ก็เป็นบุญ การให้อภัยในความผิดของผู้อื่นได้ ก็เป็นบุญ การมีใจยินดีอนุโมทนาในกุศลที่ผู้อื่นกระทำแล้ว ก็เป็นบุญ การอุทิศส่วนกุศล หลังจากที่เราได้กระทำความดี เพื่อให้ผู้อื่นได้ล่วงรู้ ก็เป็นบุญ การงดเว้นการกระทำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ ทางกาย ก็เป็นบุญ การงดเว้นการพูดวาจาที่ไม่ดี ก็เป็นบุญ การช่วยเหลือสงเคราะห์เกื้อกูลผู้อื่น ก็เป็นบุญ การอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่กระด้างถือตัว ก็เป็นบุญ การฟังธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงจนเกิดปัญญาก็เป็นบุญ การให้ความรู้ความเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องแก่ผู้อื่น ก็เป็นบุญ การมีความเห็นที่ถูกต้องในธรรมตามความเป็นจริง ก็เป็นบุญ ความเป็นผู้กตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ก็เป็นบุญ การตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ด้วยการชักจูงให้ท่านรักษาศีล มีศรัทธา มีจาคะท (การสละ) มีปัญญา ก็เป็นบุญ หนทางเจริญกุศลมีมากมายครับ ขออนุโมทนาในความตั้งใจที่จะเป็นคนดีด้วยครับ แล้วก็แนะนำให้ฟังธรรมในเว็บไซต์บ้านธัมมะบ่อยๆ ด้วย เพราะการฟังธรรมของพระพุทธเจ้า ช่วยให้เราเป็นคนดียิ่งๆ ขึ้นไปได้อีกเยอะเลยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
บัวขาว
วันที่ 22 ต.ค. 2553

ขออนุโมทนาในกุศลของน้องนะคะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ