ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะปัจจัย

 
opanayigo
วันที่  19 ต.ค. 2553
หมายเลข  17397
อ่าน  1,279

ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะปัจจัย พุทธศาสนิกชนควรพิจารณาและศึกษาให้รู้ว่า ธรรมและความจริงที่ทรงตรัสรู้นั้นคืออะไร ความจริงที่ทรงตรัสรู้ต่างกับความจริงที่เราคิดนึก หรือเข้าใจอย่างไรบ้าง ความจริงที่ทรงตรัสรู้ และทรงเทศนาสั่งสอนพุทธบริษัท ให้เข้าใจและปฏิบัติตามจนเห็นความจริงนั้นๆ ก็คือ สิ่งทั้งหลายที่ปรากฏนั้น เป็นธรรมแต่ละชนิดแต่ละประเภท ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะปัจจัยปรุงแต่งจึงเกิดขึ้นได้ สภาพธรรมแต่ละประเภทต่างกัน เพราะเกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆ กัน

ธรรมเตือนใจ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 20 ต.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 20 ต.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
บัวขาว
วันที่ 22 ต.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ