ธาตุ ๑๘ คือ [วิสุทธิมรรคแปล]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  16 ก.ย. 2553
หมายเลข  17209
อ่าน  2,682

วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หน้าที่ 135

ธาตุนิเทศ

ธาตุ ๑๘ คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุธาตุ วิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานธาตุ คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธัมมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ชื่อว่า ธาตุทั้งหลาย


  ความคิดเห็น 1  
 
papon
papon
วันที่ 1 ส.ค. 2559

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 13 ธ.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ