ธาตุ ๑๘ คือ [วิสุทธิมรรคแปล]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  16 ก.ย. 2553
หมายเลข  17209
อ่าน  2,595

 วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หน้าที่ 135

ธาตุนิเทศ

     ธาตุ ๑๘ คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุธาตุ วิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานธาตุ คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ  ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธัมมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ชื่อว่าธาตุทั้งหลาย


Tag  ธาตุ ๑๘
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
papon
papon
วันที่ 1 ส.ค. 2559

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ