คุณและโทษประการใดจึงโกนเกศาและหนวด [มิลินทปัญหา]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  13 ต.ค. 2553
หมายเลข  17346
อ่าน  2,497

มิลินทปัญหา

ถาม... ท่านได้อุบายเห็นว่าคุณและโทษประการใด จึงโกนเกศาและหนวดเสีย พระโรหณะจึงวิสัชนาแก้ไขว่า ดูกรทารก อาตมาละเสียซึ่งปลิโพธกังวล ๑๖ ประการ

     อาภรณปลิโพธํ คือ ปลิโพธกังวลด้วยอาภรณ์ผ้านุ่งห่มประการ ๑

     อลงฺการปลิโพธํ คือ ปลิโพธกังวลด้วยเครื่องประดับประการ ๑

     กมฺมารปลิโพธํ คือ ปลิโพธกังวลด้วยไปสู่มาหาช่างทองทำของแต่งตัวประการ ๑

     มชฺชนปลิโพธํ คือ ปลิโพธกังวลด้วยขัดสีประการ ๑

     นิกฺขิปปลิโพธํ คือ ปลิโพธกังวลด้วยต้องเก็บสิ่งของทั้งปวงไว้ประการ ๑

     โธวนปลิโพธํ คือ กังวลด้วยล้างซักประการ ๑

     มาลาปลิโพธํ คือ กังวลด้วยจะหาดอกไม้มาแซมเกศาและประดับต่างๆ ประการ ๑  

     คนฺธปลิโพธํ คือ กังวลด้วยหาของหอมประการ ๑  

     วาสนปลิโพธํ คือ กังวลด้วยหาของอบรมนั้นประการ ๑

     หรีตกปลิโพธํ  คือ กังวลด้วยสมองประการ ๑  

     อามลกปลิโพธํ คือ ปลิโพธกังวลด้วยมะขามป้อมประการ ๑  

     มตฺติกาปลิโพธํ คือ กังวลอยู่ด้วยดินประการ ๑ สมอมะขามป้อม และดิน ๓ ประการนี้เป็นยาประสระผม 

     สูจิปลิโพธํ คือ ปลิโพธกังวลด้วยไม้กลัดผมประการ ๑

     พนฺธกปลิโพธํ  คือ กังวลด้วยมุ่นผมเกล้าผมประการ ๑  

     โกจฺฉปลิโพธิ คือ กังวลด้วยหวีผมประการ  ๑

     กปฺปกปลิโพธํ  คือ กังวลด้วยหาช่างกัลบกทำผมประการ  ๑  

     นฺหาปกปลิโพธํ คือ กังวลด้วยอาบน้ำดำลงไปเหม็นสาบผมประการ ๑ ผสมเป็นกังวล ๑๖


Tag  พระวินัย หนวด เกศา
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 16 มี.ค. 2556

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
kullawat
วันที่ 17 ก.พ. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
s_sophon
วันที่ 28 มิ.ย. 2560

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ