บุคคลเห็นรูปด้วยจักษุ หรือ ? [กถาวัตถุ]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  15 ก.ย. 2553
หมายเลข  17199
อ่าน  1,897

พระอภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ เล่ม ๔ ภาค ๒ - หน้าที่ 590

จักขุนา รูปัง ปัสสตีติกถา [๑๗๖๗]

สกวาที   บุคคลเห็นรูปด้วยจักษุ หรือ ?
ปรวาที   ถูกแล้ว.
ส.         เห็นรูปด้วยรูป หรือ ?
ป.         ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ
ส.         เห็นรูปด้วยรูป หรือ ?
ป.         ถูกแล้ว.
ส.         รับรู้ไปด้วยรูป หรือ ?
ป.         ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ
ส.         รับรู้รูปด้วยรูป หรือ ?
ป.         ถูกแล้ว.
ส.         รูปเป็นมโนวิญญาณ หรือ ?
ป.         ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ
ส.         บุคคลเห็นรูปด้วยจักษุ หรือ ?
ป.          ถูกแล้ว.
ส.          ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของจักษุมีอยู่ หรือ ?
ป.          ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ
ส.          ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของจักษุไม่มี มิใช่หรือ ?
ป.          ถูกแล้ว.
ส.          หากว่า ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของจักษุไม่มี ก็ต้องไม่กล่าวว่า บุคคลเห็นรูปด้วยจักษุ.


Tag  จักษุ เห็นรูป

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
คุณจิต
คุณจิต
วันที่ 27 ก.ค. 2554

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ