บุคคลเห็นรูปด้วยจักษุ หรือ [กถาวัตถุ]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  15 ก.ย. 2553
หมายเลข  17199
อ่าน  2,072

พระอภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ เล่ม ๔ ภาค ๒- หน้าที่ 590

จักขุนา รูปัง ปัสสตีติกถา 

[๑๗๖๗]

สกวาที  บุคคลเห็นรูปด้วยจักษุ หรือ

ปรวาที  ถูกแล้ว

ส.  เห็นรูปด้วยรูป หรือ

ป.  ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ

ส.  เห็นรูปด้วยรูป หรือ

ป.  ถูกแล้ว

ส.  รับรู้ไปด้วยรูป หรือ

ป.  ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ

ส.  รับรู้รูปด้วยรูป หรือ

ป.  ถูกแล้ว

ส.  รูปเป็นมโนวิญญาณ หรือ

ป.  ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ

ส.  บุคคลเห็นรูปด้วยจักษุ หรือ

ป.  ถูกแล้ว

ส.  ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของจักษุมีอยู่ หรือ

ป.  ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ

ส.  ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของจักษุไม่มี มิใช่หรือ

ป.  ถูกแล้ว

ส.  หากว่า ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของจักษุไม่มี ก็ต้องไม่กล่าวว่า บุคคลเห็นรูปด้วยจักษุ


Tag  จักษุ เห็นรูป
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
คุณจิต
คุณจิต
วันที่ 27 ก.ค. 2554

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 6 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ