สัลลักขณา อุปลักขณา และ ปัจจุปลักขณา [ธรรมสังคณี]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  27 ก.ย. 2553
หมายเลข  17279
อ่าน  2,132

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑ -  หน้าที่ ๓๘๗

ในนิทเทสแห่งปัญญินทรีย์.- ธรรมที่ชื่อว่า ปัญญา เพราะอรรถว่าการประกาศให้รู้ คือ กระทำเนื้อความนั้นๆ ให้แจ่มแจ้ง อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่า ปัญญา เพราะย่อมรู้ธรรมทั้งหลายโดยประการต่าง ๆ มีความไม่เที่ยงเป็นต้นนั้นๆ

คำนี้เป็นบทแสดงสภาวะของปัญญานั้น อาการที่รู้ทั่ว ชื่อว่า ปชานนา ปัญญา ชื่อว่า วิจัย เพราะค้นหาธรรมมีความไม่เที่ยง เป็นต้น

คำว่า ปวิจัย นี้ท่านเพิ่มอุปสรรคเข้ามา ปัญญา ชื่อว่า ธรรมวิจัย เพราะค้นหาธรรม คือ สัจจะ ๔ 

ธรรมที่ชื่อว่า สัลลักขณา ด้วยอำนาจการกำหนดอนิจจลักษณะ เป็นต้นได้ สัลลักขณานั่นแหละ ตรัสเรียกว่า อุปลักขณา ปัจจุปลักขณา โดยความต่างกันแห่งบทอุปสรรค  


Tag  ปัจจุปลักขณา สัลลักขณา อุปลักขณา
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Nongnuch
Nongnuch
วันที่ 29 พ.ย. 2553

Anumotana ka.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
คุณจิต
คุณจิต
วันที่ 27 ก.ค. 2554

ขออนุโมทนาบุญ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
phawinee
phawinee
วันที่ 6 ธ.ค. 2555

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 3 พ.ย. 2556

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 6 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
วันที่ 17 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ