สัลลักขณา อุปลักขณา และ ปัจจุปลักขณา [ธรรมสังคณี]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  27 ก.ย. 2553
หมายเลข  17279
อ่าน  1,978

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑ -  หน้าที่ ๓๘๗        
       ในนิทเทสแห่งปัญญินทรีย์.- ธรรมที่ชื่อว่า ปัญญา  เพราะอรรถว่าการประกาศให้รู้ คือ กระทำเนื้อความนั้น ๆ ให้แจ่มแจ้ง.  อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่า ปัญญา เพราะย่อมรู้ธรรมทั้งหลายโดยประการต่าง  ๆ    มีความไม่เที่ยงเป็นต้นนั้น ๆ. คำนี้เป็นบทแสดงสภาวะของปัญญานั้น.  อาการที่รู้ทั่ว ชื่อว่า ปชานนา.  ปัญญา   ชื่อว่า วิจัย  เพราะค้นหาธรรมมีความไม่เที่ยงเป็นต้น. คำว่า ปวิจัยนี้ท่านเพิ่มอุปสรรคเข้ามา.  ปัญญา ชื่อว่า ธรรมวิจัย  เพราะค้นหาธรรม คือ สัจจะ ๔,  ธรรมที่ชื่อว่า สัลลักขณา  ด้วยอำนาจการกำหนดอนิจจลักษณะเป็นต้นได้. สัลลักขณานั่นแหละ ตรัสเรียกว่า อุปลักขณา  ปัจจุปลักขณา  โดยความต่างกันแห่งบทอุปสรรค.    ความคิดเห็นที่ 1  
 
Nongnuch
Nongnuch
วันที่ 29 พ.ย. 2553

Anumotana ka.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
คุณจิต
คุณจิต
วันที่ 27 ก.ค. 2554

ขออนุโมทนาบุญ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
phawinee
phawinee
วันที่ 6 ธ.ค. 2555

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 3 พ.ย. 2556

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ