ธาตุ ๑๘ [วิภังค์]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  16 ก.ย. 2553
หมายเลข  17208
อ่าน  2,399

พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 250

อภิธรรมภาชนีย์

[๑๒๔ ]  ธาตุ  ๑๘  คือ

๑. จักขุธาตุ    

๒. รูปธาตุ    

๓. จักขุวิญญาณธาตุ    

๔. โสตธาตุ    

๕. สัททธาตุ    

๖. โสตวิญญาณธาตุ    

๗. ฆานธาตุ    

๘. คันธธาตุ    

๙. ฆานวิญญาณธาตุ  

๑๐. ชิวหาธาตุ  

๑๑. รสธาตุ  

๑๒. ชิวหาวิญญาณธาตุ  

๑๓. กายธาตุ  

๑๔. โผฏฐัพพธาตุ  

๑๕. กายวิญญาณธาตุ  

๑๖. มโนธาตุ  

๑๗. ธรรมธาตุ  

๑๘. มโนวิญญาณธาตุ


Tag  ธาตุ ๑๘
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
คุณจิต
คุณจิต
วันที่ 27 ก.ค. 2554

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 6 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 17 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ