ธาตุ ๑๘ [วิภังค์]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  16 ก.ย. 2553
หมายเลข  17208
อ่าน  2,169

พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 250

อภิธรรมภาชนีย์           

     [๑๒๔ ]  ธาตุ  ๑๘  คือ

๑. จักขุธาตุ                       
๒. รูปธาตุ                       
๓. จักขุวิญญาณธาตุ                       
๔. โสตธาตุ                               
๕. สัททธาตุ                       
๖. โสตวิญญาณธาตุ                       
๗. ฆานธาตุ                       
๘. คันธธาตุ                       
๙. ฆานวิญญาณธาตุ                     
๑๐. ชิวหาธาตุ                     
๑๑. รสธาตุ                     
๑๒. ชิวหาวิญญาณธาตุ                     
๑๓. กายธาตุ                     
๑๔. โผฏฐัพพธาตุ                     
๑๕. กายวิญญาณธาตุ                     
๑๖. มโนธาตุ                     
๑๗. ธรรมธาตุ                     
๑๘. มโนวิญญาณธาตุ.


Tag  ธาตุ  ๑๘ 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
คุณจิต
คุณจิต
วันที่ 27 ก.ค. 2554 15:28 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 เม.ย. 2559 20:31 น.

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ