ที่เราสุข ทุกข์อยู่ในชาตินี้ ล้วนแต่เป็นผลงานของกรรมเก่าเท่านั้นหรือครับ
 
chaiyakit
chaiyakit
วันที่  1 ส.ค. 2553
หมายเลข  16844
อ่าน  914

เรียนคุณ homenumber5

ที่กล่าวถึงทั้งหมดคือ วิบากจิต ผลของกรรมครับ

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มที่...      อเหตุกวิบากจิต


Tag  กรรมปัจจุบัน กรรมเก่า ทุกข์ สุข

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 2 ส.ค. 2553

ความสุขหรือความทุกข์ทางกายเป็นวิบากเป็นผลของกรรม

วิบากที่เกิดขึ้นมีเหตุมาจากกรรมในอดีต คือกรรมในชาติที่แล้วก็มี  กรรมชาติใน

ชาติก่อนๆ ก็มี กรรมในชาติปัจจุบันก็มีครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 2 ส.ค. 2553

ทุกขณะที่เห็นสิ่งที่ดี   หรือไม่ดี   ได้ยินเสียงที่ดี   หรือไม่ดี  ตลอดจนทางกาย 

กระทบสัมผัสสิ่งที่ดีหรือไม่ดี    ก็เป็นผลของกรรม    ส่วนทางใจ   สุขหรือทุกข์   

ไม่ใช่วิบาก    แต่เป็นกิเลสที่เกิดขึ้นหลังจากที่เห็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี    ฯลฯ    ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chaiyakit
chaiyakit
วันที่ 3 ส.ค. 2553

.              ......................ขอขอบคุณและขออนุโมทนาครับ.................

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
govit2553
วันที่ 3 ส.ค. 2553

ขอขยายความเพิ่มเติมอีกนิดครับ  คำว่า อดีต

เมื่่อวานนี้ ก็เป็นอดีต แล้วครับ

เมื่อครู่นี้ ก็เป็นอดีต แล้วครับ

กรรมเก่า ก็คือ กรรมในอดีตครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
สมศรี
วันที่ 3 ส.ค. 2553

การที่ได้รู้ว่า   มีจิตที่รับผลของกรรม   ในอดีต  ที่เรียกว่าวิบากจิตนั้น  เป็นเรื่องที่ทำให้ไม่ต้องกังวล    กับเหตุการณ์ต่างๆ   ในอนาคต ที่จะเกิดขึ้น เพราะจิตเป็นอนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ มีเพียงแต่ว่า ควรฟังธรรมให้มาก เนื่องๆ บ่อยๆ เพื่อเข้าใจธรรม จนมีความมั่นคง ไม่หวั่นไหว (จากที่ท่านอารย์อบรมมา) จึงจะละความเป็นเราได้ฯ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
pamali
วันที่ 3 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
paderm
paderm
วันที่ 3 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
homenumber5
วันที่ 4 ก.ย. 2553

อเหตุกอกุสลวิปากจิต และ อเหตุกกุสลวิปากจิต ทั้ง ๑๕ ชนิดนั้น

ดิฉันเห็นว่ามีคำว่าวิปาก หรือวิบาก คล้ายกับกระทู้นี้ จึงกราบเรียนท่านอาจารย์เมตตาอธิบายว่า จิต ๑๕ ชนิดนี้เกี่ยวอะไรกับ กระทู้นี้หรือไม่อย่างไรค่ะ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
prachern.s
วันที่ 4 ก.ย. 2553

เรียนคุณ homenumber5

ที่กล่าวถึงทั้งหมดคือ วิบากจิต ผลของกรรมครับ

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มที่...      อเหตุกวิบากจิต

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
homenumber5
วันที่ 4 ก.ย. 2553

อนุโมทนา ค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ